Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1327, z późn.zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Miasto Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie,
3) na stronie internetowej Miasta Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
 

 
Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2023 r.

L.P.

Data upublicznienia   

 

Nazwa organizacji                                                                                                                                                                      

Nazwa projektu /oferta                                                                         

Kwota dotacji      

Status oferty

1.

10 lutego 2023r.

KULTURA SZTUKA REGION

XV JUBILEUSZOWY REGGAENWALDE FESTIWAL

2 750,00

Zadanie zrealizowane i rozliczone

2. 03.03.2023 r. Klub Sportowy STOCZNIA DARŁOWO M&W III LIGA SIATKÓWKI W DARŁOWIE 10 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

3.

 

07.03.2023 r.

Zachodniopomorska Federacja Sportu

 

Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach halowych,Zachodniopomorskie 2023

 

5 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

4.

 

17.03.2023 JACHT KLUB KRÓLEWSKIEGO MIASTA REGATY TURYSTYCZNE TRZY PERŁY 4 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

5.

 

07.04.2023 SZKOŁA TAŃCA S-TEN- STOWARZYSZENIE Popularyzacja, rozwój poziomu tanecznego i kultury fizycznej, kształtowanie sportowej sylwetki poprzez taniec i fitness sportowy 3 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

6

 

25.05.2023 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DARŁOWSKIEJ "OPRACOWANIE I DRUK DARŁOWSKIEGO ZESZYTU NAUKOWEGO NR 15" 4 500,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

7

 

22.06.2023

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 2 250,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

8.

 

03.07.2023

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZHP HUFIEC im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

 

HARCERSKA AKCJA LETNIA- OCALIĆ MANDALORE 1 500,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

9.

 

18.07.2023 Stowarzyszenie Operetka Wrocławska III Zamkowe spotkanie z operą i operetką

10 000,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

10

 

21.08.2023 PKPS SZCZECIN DARY ŻYWNOŚCIOWE DLA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA 7 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

11

 

14.09.2023 SZKOŁA TAŃCA S-TEN Popularyzacja, rozwój poziomu tanecznego i kultury fizycznej, kształtowanie sportowej sylwetki poprzez taniec i fitness sportowy 1 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone
12.

19.09.2023

 

KLUB SPORTOWY STOCZNIA DARŁOWO III LIGA SIATKÓWKI W DARŁOWIE 10 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone
13 09.11.2023 DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU LAPONIA 2024 8 000,00  

14

 

10.11.2023 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH SPOTKANIE WIGILIJNE 4 500,00  
15 .01.12.2023 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK "TURNIEJ MIKOŁAJKOWY" 2 000,00  
 
 
 
 
 
 
 
Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2022 r.

L.P.

Data upublicznienia   

 

Nazwa organizacji                                                                                                                                                                      

Nazwa projektu /oferta                                                                         

Kwota dotacji      

Status oferty

1.

17 lutego 2022r.

Klub Sportowy STOCZNIA DARŁOWO M&W

Finał Wojewódzki Piłki Siatkowej z elementami profilaktyki

2000,00

Zadanie zrealizowane i rozliczone

 

2.

 

22 marca 2022 r.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

 

ZDROWO I SPORTOWO U SENIORÓW

 

      1722,02          

Zadanie zrealizowane i rozliczone

3.

 

22 marca 2022 r.

KULTURA SZTUKA REGION

 

XIV REGGAENWALDE FESTIWAL

 

2 750,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

4.

 

24.03.2022

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki

 

Dary żywnościowe dla mieszkańców Darłowa w 2022 r.

 

3 500,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

5.

 

30.03.2022 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej OPRACOWANlE l DRUK DARŁOWSKIEGO ZESZYTU NAUKOWEGO NR 14 4 500,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone
6 14.04.2022

JACHT KLUB Królewskiego Miasta Darłowa

Regaty Turystyczne Trzy Perły

 

3 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

7

 

10.05.2022

STOWARZYSZENIE SZKOŁA TAŃCA S-TEN

 

Popularyzacja, rozwój poziomu tanecznego i kultury fizycznej, kształtowanie sportowej sylwetki poprzez taniec i fitness sportowy

2 000,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone
8

13 maja 2022r.

Klub Sportowy Stocznia M&W

„Organizacja VIII Pikniku Siatkarskiego dla całych rodzin”

2.500,00

Zadanie zrealizowane i rozliczone

9

 

6 czerwca 2022

 

DMKS DELFIN DARŁOWO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

1 500,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

10

 

15 lipca 2022 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

Choroby zwyrodnieniowe stawów, czyli jak radzić sobie z ograniczeniami wieku

 

2 250,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone
11

12.09.2022

Klub Sportowy Stocznia Darłowo

 

III Liga Siatkówki w Darłowie

 

10 000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone
12

12.09.2022

Klub Amazonki w Darłowie

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 250,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

13

 

07.10.2022 Fundacja Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodziezy Udział w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich 5 000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone

14

 

07.10.2022

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

 

"Niepełnosprawni - różne potrzeby, równe prawa"

3 000,00 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone

15

 

8.11.2022 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH SPOTKANIE WIGILIJNE 4 500,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone

16

 

16.11.2022 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH

REHABILITACJA POCOVIDOWA

 

10 000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone
17 16.11.2022 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Świętego Mikołaja 5 100,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone

18

 

09.12.2022

UKS ORLIK DARŁOWO TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z UKS ORLIK DARŁOWO 2 000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone
 
 
 

 

Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2021 r.
 

Lp.

Data upublicznienia   

 

Nazwa organizacji                                                                                                                                                                      

Nazwa projektu /oferta                                                                         

Kwota dotacji      

Status oferty

1

11 lutego 2021 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Szczecinie       

Dary żywnościowe dla mieszkańców Darłowa

3500,00

Zadanie zrealizowane i rozliczone

 

2.

3 marca 2021 r.

 

Darłowski Międzyszkolny Klub Sportowy DELFIN

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

     500,00              

Zadanie zrealizowane i rozliczone      

                                 

3.

 

15.03.2021 r.

.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

 

Zdrowo i kulturalnie u seniorów

 

4 500,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone    

 

4

 

26.03.2021

 

Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region

 

XIII Reggaenwalde Festiwal

 

2 750,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

5

 

30.06.2021

Darłowski Międzyszkolny Klub Sportowy DELFIN

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1 000,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone    

 

6

 

11.08.2021

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

 

DOBRY ODDECH U SENIORA

 

4 500,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

7

 

23.08.2021

 

Stowarzyszenie Szkoła Tańca S-TEN

 

Popularyzacja, rozwój poziomu tanecznego i kultury fizycznej, kształtowanie sportowej sylwetki poprzez taniec i fitness sportowy

 

2 000,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

8

 

29.09.2021

 

STOWARZYSZENIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

SPRAWNY UMYSŁ

 

2 250,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

9

 

25.10.2021

 

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH

 

SPOTKANIE WIGILIJNE

 

4 500,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

10.

 

29.10.2021

 

KLUB AMAZONKI

 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

2 250,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone
11 17.11.2021

 

Darłowskie Centrum Wolontariatu

 

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja 5100,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone

 

12

1.12.2021 Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Turniej Mikołajkowy  2000,00 Zadanie zrealizowane i rozliczone
 
 
 
 
Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2020 r.
 

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

28 stycznia 2020 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Szczecinie

Dary żywnościowe dla mieszkańców Darłowa

3500,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

 

2

06 marca 2020 r.

 

Klub Biegacza Darłowskie Charty

 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w zawodach oraz organizacja biegów dzieci i młodzieży w ramach Biegu Króla Eryka

 

4000,00
 

Zadanie nie zostało zrealizowane

3.

 

23.07.2020 r.

 

Stowarzyszenie Kult-Art Ziemi Darłowskiej

 

Nakręcenie filmu opartego na powieści "Siedem dalekich rejsów" L. Tyrmanda

 

2 750,00

Zadanie zrealizowane i rozliczone

4.

 

30.07.2020 r.

 

Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region

 

XII Reggaenwalde Festiwal

 

2 750,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

 

5.

16.10.2020 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej

 

75 rysunków piórkiem i tuszem na 75 -lecie Polskiego Darłowa

 

4 500,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

6.

 

02.12.2020 r.

 

UKS ORLIK

 

Jedenasty Turniej Mikołajkowy

 

1 200,00

 

Zadanie zrealizowane i rozliczone

 

 

 
 
Złożone oferty realizacji zadania publicznego
ROK 2019

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

18 stycznia 2019

Darłowskie Centrum Wolontariatu

"Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

2.000,00 zł

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

2

 

26.02.2019

 

Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W

 

"Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Piłki Siatkowej Kadetów"

 

3 000,00 zł


 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
3

14.03.2019

 

Klub Kolarski Ziemia Darłowska

 

VI Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo

 

4 500,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4

14.03.2019

 

Fundacja Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodzieży

 

Prowadzenie szkolenia sportowego dla najmłodszych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa na rok 2019- I etap "Szkółka Kolarska Darłowo"

 

4 500,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5

14.03.2019

 

Kultura Sztuka Region

 

11 Reggaenwalde Festwial w Darłowie

 

10 000,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

6

 

02.04.2019

 

CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

 

„Ogród spacerowo -rekreacyjny  dla osób starszych, chorych  w Domu Hospicyjno - Opiekuńczym Caritas w Darłowie im. Biskupa Czesława Domina”

 

2 000,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

7

 

12.04.2019

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie 

 

„Aktywny senior to zdrowy senior”

 

3 000,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

8

 

24.05.2019

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

 

"Niepełnosprawni - różne potrzeby, równe prawa"

 

2 000,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9

28.05.2019

 

Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W

 

Organizacja VII pikniku siatkarskiego dla całych rodzin

 

1 000,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

10

 

30.05.2019

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej

 

Wydanie 13 numeru Darłowskich Zeszytów Naukowych

 

4 500,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

11

 

06.06.2019

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie

 

Piknik Integracyjny "Bawmy się razem przy pieczonym ziemniaku"

 

 

5 500,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

12

 

28.06.2019

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

 

Miejski Dzień Seniora

 

7 000,00 zł

 

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
13 19 lipca 2019 Klub Amazonki w Darłowie Jubileusz 15-lecia klubu Amazonki w Darłowie 5 500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
14 14 listopada 2019 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 5 400,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
15 21 listopada 2019 Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Dziesiąty Turniej Mikołajkowy 1.200,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
 
 
Złożone oferty realizacji zadania publicznego
ROK 2018

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

8 stycznia 2018

Darłowskie Centrum Wolontariatu

"Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

2 000,00 zł

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
2 1.03.2018 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  Placówka:  Dom Hospicyjno- Opiekuńczy  Caritas w Darłowie „Rozwój wolontariatu  w Domu Hospicyjno- Opiekuńczym Caritas  w Darłowie jako forma  pomocy i wsparcia dla  osób chorych, starszych” 1 650,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
3 6.03.2018 MKS „DARŁOVIA” DARŁOWO Turniej Piłki Nożnej Juniorów „Święto Osadnika” 10 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4 20.03.2018 Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Darłowo „Doskonalenie technik pływackich darłowskiej młodzieży oraz działania edukacyjne z zakresu bezpiecznego przebywania nad wodą” 4 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5 26.03.2018 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie Emerycie trzymaj formę 2 001,99 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
6 3.04.2018

Klub Sportowy „Stocznia Darłowo M&W”

Organizacja "Turnieju Piłki Siatkowej" 2 840,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
7 4.04.2018 Klub Bokserski „Kontra” Darłowo    Rozwój Klubu Bokserskiego  „Kontra” Darłowo poprzez zakup atestowanego sprzętu turniejowego i treningowego 2 999,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
8 6.04.2018 Darłowski Międzyszkolny Klub Sportowy Delfin Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodzików 1 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9 11.04.2018 Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej Gimnastyka wodna z instruktorem 3 260,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
10 12.04.2018 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region 10 Reggaenwalde Festwial w Darłowie 10 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
11 16.04.2018 Klub Amazonki w Darłowie Piknik integracyjno- rekreacyjny i mini spartakiada 5 700,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
12 16.04.2018 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Obchody Światowego Dnia Inwalidy w Darłowie 2 070,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
13 11.05.2018 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych V Letni Festyn Rodzinny 5 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
14 17.05.2018 Klub Kolarski Ziemia Darłowska V Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo 4 500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
15 17.05.2018 Fundacja Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodzieży Prowadzenie szkolenia sportowego dla najmłodszych w ramach Narodowego Programu Kolarstwa na rok 2018- I etap Szkółka Kolarska Darłowo 4 500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
16 29.05.2018 Klub Sportowy "Stocznia Darłowo M&W" Organizacja "VI Pikniku Siatkarskiego dla całych rodzin" 2 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
17 18.09.2018 MKS „DARŁOVIA” DARŁOWO „Sportowe weekendy w 100-rocznicę Odzyskania Niepodległości” 7 000,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
18 21.09.2018 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region „Festiwal Szantowy” 4 500,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
19 8.10.2018 Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki "Dary żywnościowe dla mieszkańców Darłowa" 3 500,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
20. 12.10.2018 Klub Amazonki w Darłowie „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy, edukacja zdrowotna dla młodzieży i mieszkańców miasta Darłowo oraz powiatu sławieńskiego" 3 500,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
21 16.10.2018 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie "Miejski Dzień Seniora- 22.11.2018" 7 000,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
22 09.11.2018 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 5 300,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
23 22.11.2018 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK  „Turniej Mikołajkowy” 1 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
 
Złożone oferty realizacji zadania publicznego
ROK 2017

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

24 stycznia 2017

Darłowskie Centrum Wolontariatu

"Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

2000,00 zł

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
2 23 lutego 2017 Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Darłowo Doskonalenie technik pływackich darłowskiej młodzieży oraz działania edukacyjne z zakresu bezpiecznego przebywania nad wodą 4 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
3 1.03.2017 Miejski Klub Sportowy „Darłovia” DARŁOWO Turniej Osadnika „DARŁOVIA OLDBOYS CUP” 10 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4 3.03.2017 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie GIMNASTYKA DLA SENIORÓW 2 750,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5 28.04.2017 Klub Amazonki w Darłowie Wycieczka do Częstochowy połączona z Ogólnopolską Pielgrzymką Amazonek 4 500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
6 4.05.2017 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region 9 Reggaenwalde Festiwal w Darłowie 10 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
7 11.05.2017 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie IV Letni Festyn Rodzinny 5 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
8 15.05.2017 Klub Kolarski Ziemia Darłowska IV Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo 4 500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9 31. 05. 2017 Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W V Piknik Siatkarski dla całych rodzin 1000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
10 12.09.2017 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Darłowie Miejski Dzień Seniora 26.10.2017 6 950,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
11 13.09.2017 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej  Wydanie 12 numeru Darłowskich Zeszytów Naukowych 3 600,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
12 29.09.2017 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Koszalinie Dary żywnościowe dla mieszkańców Darłowa 3 500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
13 16.10.2017 Klub Kolarski Ziemia Darłowska Organizacja szkolenia sportowego zawodników Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska 10 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
14 20.11.2017 Darłowskie Centrum Wolontariatu "Darłowska Laponia Świętego Mikołaja" 5 400,00 Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
15 20.11.2017 UKS ORLIK Darłowo Turniej Mikołajkowy 1 500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.

ROK 2016

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

29.02.2016

Ratownictwo Wodne Darłowo

Doskonalenie technik pływackich darłowskiej młodzieży

3 888,00 zł

Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
2 11.04.2016 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region VIII Reggaenwalde Festiwal w Darłowie 4 600,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
3 10.05.2016 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie III  LETNI FESTYN RODZINNY 5 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4 16.05.2016 Klub Kolarski Ziemia Darłowska III  Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo 4 300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5 14.06.2016 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie SENIORZY ZAWSZE AKTYWNI 3 941,99 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
6 01.08.2016 Klub Amazonki w Darłowie „Piknik rekreacyjno-integracyjny z mini spartakiadą” 4 200,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
7 29.09.2016 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie "Dzień Seniora" 5 700,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
8 18.10.2016 Stowarzyszenie Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Otwarte Drzwi" Aktywizacja, integracja społeczna oraz wsparcie  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,   w tym chorych przewlekle, niepełnosprawnych i starszych oraz ich opiekunów 2 060,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9 26.10.2016 Miejski Klub Sportowy "Darłovia" Darłowo

Mecze Niepodległości

10 000,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
10 17.11.2016 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Turniej Mikołajkowy 1 300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
11 23.11.2016 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 5 400,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
12 1.12.2016 CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ  PLACÓWKA DOM HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZY CARITAS W DARŁOWIE Pomoc i wsparcie dla osób chorych, starszych poprzez organizację wolontariatu w Domu Hospicyjno-Opiekuńczym w Darłowie 1 600,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
 
ROK 2015
Lp. Data upublicznienia Nazwa organizacji Nazwa projektu /oferta Kwota dotacji Status oferty
1 03.03.2015 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region Festiwal Filmowy Wybrzeże Smaku 4900,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
2 15.04.2015 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region VII Międzynarodowy Reggaenwalde Festiwal 4600,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
3 25.05.2015 Klub Kolarski Ziemia Darłowska II Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo 4300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4 28.05.2015

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych

II Letni Festyn rodzinny 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5 23.07.2015 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej Darłowo w obchodach Europejskiego Dnia Dziedzictwa Kulturowego 3000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
6 23.07.2015 Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum „Mikołajek Nadmorski” Darłowo dla Hildesheim 1344,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
7 17.08.2015 Oddział Regionalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie NAJWAŻNIEJSZE DLA EMERYTA –BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I HOBBY 10000,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
8 04.09.2015 Miejski Klub Sportowy Darłovia Darłowo Organizacja 65-lecia MKS Darłovia Darłowo 10 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9 21.10.2015 Klub Amazonki w Darłowie Rehabilitacja ruchowa kobiet po mastektomii 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
10 16.11.2015 Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „Neon” w Darłowie Otwarte zawody mikołajkowe szkół Gminy Miasta Darłowo 1940,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
11 20.11.2015 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 6.000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
12 20.11.2015 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Organizacja Turnieju Mikołajkowego z UKS Orlik 1.300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
 
 
ROK 2014
Lp. Data upublicznienia Nazwa organizacji Nazwa projektu /oferta Kwota dotacji Status oferty
1 20.03.2014 Darłowski Klub Oyama Karate Przygotowanie oraz udział w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w Andrychowie 4000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
2 26.03.2014 DMKS Delfin Liga mini siatkówki chłopców i dziewcząt szkół podstawowych 3000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
3 18.04.2014 Miejski Klub Sportowy "Darłovia" Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla uczczenia święta narodowego Dnia Flagi 9000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4 23.04.2014 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region VI Międzynarodowy Reggaenwalde Festiwal 7000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5 28.04.2014

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych

Festyn rodzinny - mundurowi dzieciom 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
6 21.05.2014 Klub Kolarski Ziemia Darłowska Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo oraz  Międzyszkolny  Darłowski  Wyścig Kolarski  5500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone..
7 28.05.2014 UKS "Orlik" Darłowo Organizacja Rodzinnego Festynu Piłkarskiego z UKS Orlik Darłowo 3000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
8 09.06.2014 Klub Sportowy Stocznia Darłowo Organizacja "II Pikniku Siatkarskiego dla rodzin" 7500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9 13.06.2014 Klub Amazonki w Darłowie Piknik integracyjno - rekreacyjny 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
10 02.09.2014 Klub Sportowy Stocznia Darłowo Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej 4000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
11 02.10.2014 Darłowski Klub Oyama Karate Przygotowanie oraz udział w Pucharze Polski Oyama Karate w Jeleniej Górze 2800,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
12 22.10.2014 Oddział Regionalnego PZERiI w Darłowie Tworzymy Świąteczne klimaty 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
13 31.10.2014 Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej Dodruk "Wspomnienia i losy Pionierów Ziemi Darłowskiej" 2500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
14 31.10.2014 UKS "Orlik" Darłowo Organizacja Turnieju Mikołajkowego z UKS Orlik Darłowo 1300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
15 05.11.2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum "Mikołajek nadmorski"  Happening i marnotrawstwo 3000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
16 05.12.2014 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 6000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2010-10-27 10:23:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2023-12-04 14:39:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki