Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 24.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Miasto Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie,
3) na stronie internetowej Miasta Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 

 

Złożone oferty realizacji zadania publicznego
ROK 2018

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

8 stycznia 2018

Darłowskie Centrum Wolontariatu

"Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

2000,00 zł

 
Złożone oferty realizacji zadania publicznego
ROK 2017

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

24 stycznia 2017

Darłowskie Centrum Wolontariatu

"Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

2000,00 zł

 
2 23 lutego 2017 Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Darłowo Doskonalenie technik pływackich darłowskiej młodzieży oraz działania edukacyjne z zakresu bezpiecznego przebywania nad wodą 4 000,00 zł  
3 1.03.2017 Miejski Klub Sportowy „Darłovia” DARŁOWO Turniej Osadnika „DARŁOVIA OLDBOYS CUP” 10 000,00 zł  
4 3.03.2017 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie GIMNASTYKA DLA SENIORÓW 2 750,00 zł  
5 28.04.2017 Klub Amazonki w Darłowie Wycieczka do Częstochowy połączona z Ogólnopolską Pielgrzymką Amazonek 4 500,00 zł  
6 4.05.2017 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region 9 Reggaenwalde Festiwal w Darłowie 10 000,00 zł  
7 11.05.2017 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie IV Letni Festyn Rodzinny 5 000,00 zł  
8 15.05.2017 Klub Kolarski Ziemia Darłowska IV Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo 4 500,00 zł  
9 31. 05. 2017 Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W V Piknik Siatkarski dla całych rodzin 1000,00 zł  
10 12.09.2017 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Darłowie Miejski Dzień Seniora 26.10.2017 6 950,00 zł  
11 13.09.2017 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej  Wydanie 12 numeru Darłowskich Zeszytów Naukowych 3 600,00 zł  
12 29.09.2017 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Koszalinie Dary żywnościowe dla mieszkańców Darłowa 3 500,00 zł  
13 16.10.2017 Klub Kolarski Ziemia Darłowska Organizacja szkolenia sportowego zawodników Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska 10 000,00 zł  
14 20.11.2017 Darłowskie Centrum Wolontariatu "Darłowska Laponia Świętego Mikołaja" 5 400,00  
15 20.11.2017 UKS ORLIK Darłowo Turniej Mikołajkowy 1 500,00 zł  

ROK 2016

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

Status oferty

1

29.02.2016

Ratownictwo Wodne Darłowo

Doskonalenie technik pływackich darłowskiej młodzieży

3 888,00 zł

 
2 11.04.2016 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region VIII Reggaenwalde Festiwal w Darłowie 4 600,00 zł  
3 10.05.2016 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie III  LETNI FESTYN RODZINNY 5 000,00 zł  
4 16.05.2016 Klub Kolarski Ziemia Darłowska III  Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo 4 300,00 zł  
5 14.06.2016 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie SENIORZY ZAWSZE AKTYWNI 3 941,99 zł  
6 01.08.2016 Klub Amazonki w Darłowie „Piknik rekreacyjno-integracyjny z mini spartakiadą” 4 200,00 zł  
7 29.09.2016 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie "Dzień Seniora" 5 700,00 zł  
8 18.10.2016 Stowarzyszenie Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Otwarte Drzwi" Aktywizacja, integracja społeczna oraz wsparcie  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,   w tym chorych przewlekle, niepełnosprawnych i starszych oraz ich opiekunów 2 060,00zł  
9 26.10.2016 Miejski Klub Sportowy "Darłovia" Darłowo

Mecze Niepodległości

10 000,00zł  
10 17.11.2016 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Turniej Mikołajkowy 1 300,00 zł  
11 23.11.2016 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 5 400,00zł  
12 1.12.2016 CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ  PLACÓWKA DOM HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZY CARITAS W DARŁOWIE Pomoc i wsparcie dla osób chorych, starszych poprzez organizację wolontariatu w Domu Hospicyjno-Opiekuńczym w Darłowie 1 600,00zł  
 
ROK 2015
Lp. Data upublicznienia Nazwa organizacji Nazwa projektu /oferta Kwota dotacji Status oferty
1 03.03.2015 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region Festiwal Filmowy Wybrzeże Smaku 4900,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
2 15.04.2015 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region VII Międzynarodowy Reggaenwalde Festiwal 4600,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
3 25.05.2015 Klub Kolarski Ziemia Darłowska II Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo 4300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4 28.05.2015

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin

Ościennych

II Letni Festyn rodzinny 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5 23.07.2015 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej Darłowo w obchodach Europejskiego Dnia Dziedzictwa Kulturowego 3000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
6 23.07.2015 Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum „Mikołajek Nadmorski” Darłowo dla Hildesheim 1344,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
7 17.08.2015 Oddział Regionalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie NAJWAŻNIEJSZE DLA EMERYTA –BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I HOBBY 10000,00zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
8 04.09.2015 Miejski Klub Sportowy Darłovia Darłowo Organizacja 65-lecia MKS Darłovia Darłowo 10 000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9 21.10.2015 Klub Amazonki w Darłowie Rehabilitacja ruchowa kobiet po mastektomii 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
10 16.11.2015 Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „Neon” w Darłowie Otwarte zawody mikołajkowe szkół Gminy Miasta Darłowo 1940,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
11 20.11.2015 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 6.000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
12 20.11.2015 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Organizacja Turnieju Mikołajkowego z UKS Orlik 1.300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
 
 
ROK 2014
Lp. Data upublicznienia Nazwa organizacji Nazwa projektu /oferta Kwota dotacji Status oferty
1 20.03.2014 Darłowski Klub Oyama Karate Przygotowanie oraz udział w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w Andrychowie 4000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
2 26.03.2014 DMKS Delfin Liga mini siatkówki chłopców i dziewcząt szkół podstawowych 3000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
3 18.04.2014 Miejski Klub Sportowy "Darłovia" Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla uczczenia święta narodowego Dnia Flagi 9000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
4 23.04.2014 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region VI Międzynarodowy Reggaenwalde Festiwal 7000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
5 28.04.2014

Stowarzyszenie

Osób 

Niepełno-

sprawnych 

Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin

Ościennych

Festyn rodzinny - mundurowi dzieciom 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
6 21.05.2014 Klub Kolarski Ziemia Darłowska Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo oraz  Międzyszkolny  Darłowski  Wyścig Kolarski  5500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone..
7 28.05.2014 UKS "Orlik" Darłowo Organizacja Rodzinnego Festynu Piłkarskiego z UKS Orlik Darłowo 3000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
8 09.06.2014 Klub Sportowy Stocznia Darłowo Organizacja "II Pikniku Siatkarskiego dla rodzin" 7500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
9 13.06.2014 Klub Amazonki w Darłowie Piknik integracyjno - rekreacyjny 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
10 02.09.2014 Klub Sportowy Stocznia Darłowo Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej 4000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
11 02.10.2014 Darłowski Klub Oyama Karate Przygotowanie oraz udział w Pucharze Polski Oyama Karate w Jeleniej Górze 2800,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
12 22.10.2014 Oddział Regionalnego PZERiI w Darłowie Tworzymy Świąteczne klimaty 5000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
13 31.10.2014 Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej Dodruk "Wspomnienia i losy Pionierów Ziemi Darłowskiej" 2500,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
14 31.10.2014 UKS "Orlik" Darłowo Organizacja Turnieju Mikołajkowego z UKS Orlik Darłowo 1300,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
15 05.11.2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Gimnazjum "Mikołajek nadmorski"  Happening i marnotrawstwo 3000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
16 05.12.2014 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 6000,00 zł Zadanie zrealizowane  i rozliczone.
 
ROK 2013
 
Lp. Data upublicznienia Nazwa organizacji Nazwa projektu /oferta Kwota dotacji Status oferty
1 17.04.2013 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych Podajmy sobie ręce. 10000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
2 23.05.2013 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region V Międzynarodowy Reggaenwalde Festiwal 10000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
3 09.07.2013 Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu Tydzień Młodych Aktywnych - Krajowe Forum Organizacji Młodzieżowych 5000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
4 29.07.2013 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej Od słowa do samorządu 2500,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
5 29.08.2013 Klub Kolarski Ziemia Darłowska Międzywojewódzkie Mistrzostwa Makroregionu w kolarstwie szosowym oraz "Darłowski Mini Wyścig Kolarski dzieci i młodzieży" 5000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
6 27.11.2013 Darłowskie Centrum Wolontariatu Darłowska Laponia Św. Mikołaja 6000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
7 28.11.2013 Klub Amazonki w Darłowie Kalendarz 2014 Amazonki Darłowo. Kobiety dla kobiet 1000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
8 28.11.2013 Klub Sportowy Stocznia Darłowo Organizacja Mikołajkowego Turnieju - Deble Siatkarskie 2000,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
 
ROK 2011
 
Lp. Data upublicznienia Nazwa organizacji Nazwa zadania /oferta Kwota dotacji Status oferty
1 14.02.2011 Bank Żywności w Nowych Bielicach Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo. 2500,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
2 28.04.2011 Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region VII Darłowskie Spotkania z Historią i Tradycją. 6900,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
3 11.08.2011 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Otwarte Drzwi" w Darłowie Akademia sztuki. 5680,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.
4 13.09.2011 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej Wydanie dzieła literackiego Zbysława Góreckiego pt.: "Król i Wojewoda". 2300,00 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-10-27 10:23:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kaczyńska
(2018-01-08 15:02:34)
 
 
ilość odwiedzin: 1634509

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X