☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Darłowie danych osobowych interesantów jest Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Darłowo z siedzibą przy Placu Tadeusza Kościuszki 9, kontakt: telefon: +48 (94) 314 22 23 do 26 , e-mail: poczta@darlowo.pl
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod@darlowo.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa –    z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO; W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a lub lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie pt. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Darłowie”.
  5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.                     w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wytworzył:
Jarosław Byrwa
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2018-09-17 10:18:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Chmielecki
(2018-09-17 10:19:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2017049

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X