Gospodarka odpadami

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych.

 

1. Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i selektywnych

 

https://mpgkdarlowo.pl/index.php/harmonogramy-wywozow/

 

2 .Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Darłowo:

Wykaz przedsiębiorców- Rejestr Działalności Regulowanej

 

3. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Darłowo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie – przetwarza zmieszane odpady komunalne

Kompostowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji
w Gwiazdowie -
przetwarza odpady zielone

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie

Podmiot zarządzający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polanowska 43
76-100 Sławno

 

4. Osiągnięte przez Miasto oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2013 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2014 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2015 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2016 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2017 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2018 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2019 r.

 

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2019

 

6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 

PSZOK: ul. Fryderyka Chopina 61, 76-150 Darłowo.

Godziny otwarcia: 8.00-16.00 we wtorki i soboty

 

Regulamin PSZOK 2020r

 

7. Druki, ulotki

 

Deklaracje do pobrania

 

Ulotki

Informacja podstawowa

Sposób segregacji

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2017-02-22 11:46:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2023-04-12 09:21:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki