☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Darłowie

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gospodarka odpadami

Roczna analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2017


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MIESZANYCH I SELEKTYWNYCH  

 


Rozdział 2 Zadania gmin

Art.  3. [Katalog zadań gmin]

2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

 

Wykaz przedsiębiorców- Rejestr Działalności Regulowanej

 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie – przetwarza zmieszane odpady komunalne

Kompostowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji
w Gwiazdowie-
przetwarza odpady zielone

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie

Podmiot zarządzający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polanowska 43
76-100 Sławno

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2013 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2014 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2015 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2016 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2017 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2018 r.

 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Regulamin PSZOK 2020r

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2016

 


 

Deklaracje

1. Deklaracja nieruchomość zamieszkała (z kompostownikiem) [PDF]

2. Deklaracja nieruchomość niezamieszkała [PDF]

3. ZDU - dodatkowy jednorazowy odbiór odpadów komunalnych [PDF]

 

Ulotki

Informacja podstawowa

Sposób segregacji

 


 

Całoroczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych (1 raz w tygodniu):  http://mpgkdarlowo.pl/userfiles/mieszane.pdf

Harmonogram wywozu odpadów selektywnych: http://mpgkdarlowo.pl/userfiles/sel.pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2017-02-22 11:46:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Chmielecki
(2020-07-16 14:29:02)
 
 
liczba odwiedzin: 2419708

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X