Dane adresowe urzędu

 

DANE KONTAKTOWE:

URZĄD MIEJSKI W DARŁOWIE

Plac Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo

 

tel. 94 355 12 00

faks 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

 Adres skrytki ePUAP: /um_darlowo/skrytka

 

e-PUAP (ZALECANY): www.gov.pl

Pismo ogólne do podmiotu publicznego (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne).

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany.

 

 

Dane do faktury
Miasto Darłowo
Plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
NIP: 499-052-75-00
REGON: 330920937

 

Burmistrz Miasta Darłowo
Arkadiusz Klimowicz

tel. 94 314 25 08

 

Wszystkich wpłat z tytułu podatków i opłat można dokonywać:

  •     w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie
  •     lub na konto bankowe:

PKO BP SA nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PKO BP SA nr 91 1020 2791 0000 7602 0246 8478

Depozyty, wadia
PKO BP SA nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411

Koncesje na alkohol
PKO BP SA nr 44 1020 2791 0000 7402 0246 8452

 

IBAN: PL
SWIFT: BPKOPLPW
BIC: BPKOPLPW


Straż Miejska
ul. H. Wieniawskiego 17G
76-150 Darłowo


tel. 94 314 34 97


Rada Miejska w Darłowie

tel./faks 94 314 21 95

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Woźniak


 Adres skrytki ePUAP: /um_darlowo/skrytka

 


Na każde stanowisko można dzwonić bezpośrednio wybierając numer: (+48) 94 355 1x xx - gdzie x xx to właściwy numer wewnętrzny do stanowiska.

Referat / stanowisko numer wewnętrzny
Biuro Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej 224
Biuro Rady Miejskiej 238
Referat Budżetu i Finansów - Skarbnik Miasta 204
- zastępca skarbnika 214
- kasa 211
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 236
   
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 229
   
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 230
   
Referat Kadr i Organizacji 223
- ewidencja ludności 217
- dowody osobiste 216
Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji 233
Referat Zarządzania Kryzysowego 219
   
Referat Gospodarki Odpadami 231
Pełnomocnik ds. strategii i rozwoju miasta 221
Stanowisko ds. ochrony środowiska 237
Stanowisko ds. przedsiębiorczości 237
Urząd Stanu Cywilnego 245

 

 


Komunikacja w języku migowym w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

W związku z wejsciem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach kominikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miejskim w Darłowie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: poczta@darlowo.pl
  • fax: nr 94 314 23 33

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 


 

Wytworzył:
Grzegorz Chmielecki
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-10 17:20:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2023-07-18 12:32:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki