Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 poz. 189)

Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury[1]

Rejestr prowadzi

Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie
ul. Plac Kościuszki 9,
76-150 Darłowo

Sposób udostępniania

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
    1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
  2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
  3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 


[1] aktualny na dzień 14 stycznia 2022 r.

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Kaczyńska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-12-11 14:09:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2022-01-14 13:07:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki