☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dni i godziny otwarcia

W dniu 31 października 2022 roku Urząd Miejski w Darłowie jest otwarty w godz. od 7:00 do 13:00

 

Urząd Miejski w Darłowie

pracuje

w poniedziałki, wtorki i środy od godz.   700  do  1500

w czwartki od godz.  700  do  1600

w piątki od godz.  700  do  1400

 

Remont

Informujemy, że w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie aktualnie trwa remont i z użytku wyłączona jest północno-zachodnia część na I piętrze.

W związku z powyższym występują utrudnienia komunikacyjne. Za ewentualne niedogodności przepraszamy. Planowane zakończenie remontu to listopad 2022 r.

Na czas remontu Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski telefonicznie w czwartki w godzinach 12.00 - 15.00 pod numerem telefonu 94 355 12 46.Można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wzrostem zachorowań, prosimy w czasie wizyty w Urządzie Miejskim w Darłowie o zachowanie reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji rąk (urządzenie w hollu Urzędu).

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

 

przyjmuje w godzinach:
w poniedziałek, wtorek, środa 700 - 1300
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1200

 

 

 

 

 

Ważne! Komunikat dla mieszkańców

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Darłowie i w jednostkach podległych miastu. Rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możliwości na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, fax-u, poczty elektronicznej, platformy e-puap, itp. Jednocześnie informujemy, że czwartkowe przyjęcia petentów w sprawie skarg i wniosków mieszkańców zawieszone są do odwołania. Sygnały w sprawie skarg i wniosków prosimy kierować telefonicznie pod numer 94 314 25 08 lub drogą elektroniczną: poczta@darlowo.pl, e-PUAP (ZALECANY): www.gov.pl Pismo ogólne do podmiotu publicznego (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne).

 

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz urzędu w miarę możliwości drogą elektroniczną, tak by ograniczyć do minimum płatności gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 

W związku z podjęciem decyzji o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych ubezpieczonym przysługuje zwolnienie z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 i dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Aby otrzymać zasiłek nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć u pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19  żłobka, przedszkola lub szkoły.

Formularz oświadczenia

 

 

Informacja dla mieszkańców Darłowa

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że działając w oparciu o art. 21b.1. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz poz. 148 i 284) na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności może udzielać pomocy mieszkańcom w zakresie funkcjonowania w sytuacji kryzysowej.

Pomoc następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia osób (starszych, samotnych itp.) można uzyskać pod numerem telefonu 94 314 60 97 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub pod adresem e-mailowym mcr@darlowo.pl

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Chmielecki
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-10 17:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2022-10-31 10:57:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 48910