☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dni i godziny otwarcia


 

 

Urząd Miejski w Darłowie

pracuje

w poniedziałki, wtorki i środy od godz.   700  do  1500

w czwartki od godz.  700  do  1600

w piątki od godz.  700  do  1400

 

Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski wyłącznie telefonicznie
pod numerem telefonu 94 314 25 08 w czwartki w godzinach od 12.00 do 15.00;
można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą
 

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
przyjmuje w godzinach:

w poniedziałek, wtorek, środa 700 - 1300
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1200

 

 

W dniach 24 i 31 grudnia 2021 roku kasa Urzędu Miejskiego w Darłowie będzie nieczynna.

 

 

 

Ważne! Komunikat dla mieszkańców

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Darłowie i w jednostkach podległych miastu. Rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możliwości na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, fax-u, poczty elektronicznej, platformy e-puap, itp. Jednocześnie informujemy, że czwartkowe przyjęcia petentów w sprawie skarg i wniosków mieszkańców zawieszone są do odwołania. Sygnały w sprawie skarg i wniosków prosimy kierować telefonicznie pod numer 94 314 25 08 lub drogą elektroniczną: poczta@darlowo.pl, e-PUAP (ZALECANY): www.gov.pl Pismo ogólne do podmiotu publicznego (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne).

 

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz urzędu w miarę możliwości drogą elektroniczną, tak by ograniczyć do minimum płatności gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 

W związku z podjęciem decyzji o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych ubezpieczonym przysługuje zwolnienie z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 i dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Aby otrzymać zasiłek nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć u pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19  żłobka, przedszkola lub szkoły.

Formularz oświadczenia

 

 

Informacja dla mieszkańców Darłowa

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że działając w oparciu o art. 21b.1. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz poz. 148 i 284) na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności może udzielać pomocy mieszkańcom w zakresie funkcjonowania w sytuacji kryzysowej.

Pomoc następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia osób (starszych, samotnych itp.) można uzyskać pod numerem telefonu 94 314 60 97 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub pod adresem e-mailowym mcr@darlowo.pl

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Chmielecki
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-10 17:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2021-12-01 11:39:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865311