Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Piątek 26.05.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

 W ROKU 2017

Data ogłoszenia konkursu

Rodzaj zadania

Nazwa zadania / treść ogłoszenia/

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

02.01.2017

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Darłowo.

24.01.2017

01.02.2017

/wynik konkursu/

02.01.2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

24.01.2017

01.02.2017

/wynik konkursu/

02.01.2017

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

24.01.2017

01.02.2017

/wynik konkursu/

 

 

 

W ROKU 2016

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
05.01.2016 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Darłowo.

27.01.2016 /wyniki konkursu/
05.01.2016 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.
27.01.2016

04.02.2016

/wyniki konkursu/

05.01.2016 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 27.01.2016

04.02.2016,

/wyniki konkursu/

 

 W ROKU 2015

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
23.01.2015 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

16.02.2015

18.02.2015

/wyniki konkursu/

23.01.2015 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Darłowo. 

16.02.2015

18.02.2015

/wyniki konkursu/

23.01.2015 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 16.02.2015

18.02.2015

/wyniki konkursu/

05.02.2015 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, obejmujące organizację 3 imprez biegowych w 2015 r.  27.02.2015 unieważnienie konkursu

 

 W ROKU 2014

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
02.12.2013 Pomoc społeczna. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2014 roku. 23.12.2013

24.12.2013

/wyniki konkursu/

15.01.2014 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej osób dorosłych. 07.02.2014

19.02.2014

/wyniki konkursu/

15.01.2014 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

07.02.2014

19.02.2014

/wyniki konkursu/

29.04.2014 Ratownictwo i ochrona ludności. Ratownictwo wodne i ochrona ludności. 22.05.2014

30.05.2014

/wyniki konkursu/

17.09.2014 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 15.10.2014

20.10.2014

/wyniki konkursu/

18.11.2014 Opieka społeczna. 09.12.2014

10.12.2014

/wyniki konkursu/

25.11.2014. Pomoc społeczna Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2015 roku. 16.12.2014

17.12.2014

/wyniki konkursu/

 

 W ROKU 2013

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
27.11.2012 Pomoc społeczna. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2013 roku. 20.12.2012

21.12.2012

/wyniki konkursu/

04.01.2013 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez  prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizację oraz udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki dziewcząt i chłopców.

3.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin (np. koszykówki, piłki ręcznej, sportów walki, kolarstwa).

29.01.2013

31.01.2013

 /wyniki konkursu/

04.01.2013 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 29.01.2013

31.01.2013

 /wyniki konkursu/

30.07.2013 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  21.08.2013

22.08.2013

 /wyniki konkursu/

29.08.2013 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  27.09.2013  

 


 

 W ROKU 2012

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
27.12.2011 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez  prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizację oraz udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki dziewcząt i chłopców.

3.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin (np. koszykówki, piłki ręcznej, sportów walki, kolarstwa).

18.01.2012  /wyniki konkursu/
27.12.2011 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 18.01.2012  /wyniki konkursu/
27.01.2012 Pomoc społeczna. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2012 roku. 21.02.2012  /wyniki konkursu/

 


ROKU 2011

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
29.12.2010 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. 21.01.2011 09.02.2011 /wyniki konkursu/
18.01.2011 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 10.02.2011 17.02.2011 /wyniki konkursu/
23.02.2011 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie piłki nożnej lub piłki siatkowej poprzez szkolenia i  współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. 21.03.2011 23.03.2011 /wyniki konkursu/
29.06.2011 Pomoc społeczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.
22.07.2011 29.07.2011 /wyniki konkursu/

 


W ROKU 2010

Realizacja zadań publicznych Miasta Darłowo przez organizacje pozarządowe w 2010 roku:

1. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym: 
•    MKS „Darłovia” – 85 000,00
•    KK „Ziemia Darłowska” – 19 000,00
•    DMKS „Delfin” – 5 000,00
•    KS „Stocznia Darłowo M&W” – 8 000,00
•    DK „Oyama Karate” – 4 000,00
•    UKS „Ashihara Karate i Ju Jitsu” – 4.000,00
•    UKS „Sztorm Darłowo” – 4 000,00
•    PUKS „Neon” – 4 000,00
•    Klub „Amazonki” – 2 000,00
Łączna kwota dotacji: 135 000,00

2. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym na zadanie pn.  Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotację przyznano Stowarzyszeniu Pomocy  Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj” w Darłowie w kwocie 3 000,00.

3. W ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku dotację przyznano Stowarzyszeniu Bank Żywności w Nowych Bielicach na zadanie pod nazwą Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo w kwocie 2 500,00.

4. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: udzielanie poradnictwa prawnego i psychospołecznego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii dotację przyznano Stowarzyszeniu Pomocy  Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj” w Darłowie w kwocie 8 200,00.

 


W ROKU 2009

Realizacja zadań publicznych Miasta Darłowo przez organizacje pozarządowe w 2009 roku:

1. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym:
•    MKS „Darłovia” – 80 000,00
•    KK „Ziemia Darłowska” – 45 000,00
•    DMKS „Delfin” – 5 000,00
•    KS „Stocznia Darłowo M&W” – 5 000,00
•    DK „Oyama Karate” – 3 000,00
•    UKS „Ashihara Karate i Ju Jitsu” – 3 000,00
•    UKS „Sztorm Darłowo” – 3 000,00
•    PUKS „Neon” – 2 000,00
•    Klub „Amazonki” – 1 000,00
Łączna kwota dotacji: 147 000,00

2. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym
•    na zadanie nr 1 Organizację imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promujące trzeźwość nie została złożona żadna oferta.
•    na zadanie nr 2  Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotację przyznano Stowarzyszeniu Pomocy  Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj” w Darłowie w kwocie 1 500,00.

3. W ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku dotację przyznano Stowarzyszeniu Bank Żywności w Nowych Bielicach na zadanie pod nazwą Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo w kwocie 3 000,00.
 

Wytworzył:
Dorota Kuriata
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2008-07-17 09:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Chmielecki
(2017-02-06 14:49:03)
 
 
ilość odwiedzin: 1435600

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X