Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

W ROKU 2023

 

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu

28.11.2023

 

Pomoc społeczna Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie  w 2024 roku. 29.11.2023- 19.12.2023 do dnia 30 grudnia 2023 r.

 

27.10.2023

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szerzenie kultury fizycznej przy wykorzystaniu tworzonej infrastruktury sportowej 27.10.2023-17.11.2023

do dnia 20.11.2023

WYNIKI

17.07.2023

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Szerzenie kultury fizycznej przy wykorzystaniu tworzonej infrastruktury sportowej 17.07.2023- 08.08.2023

 

 

do dnia 14.08.2023

 

WYNIKI

 

 

02.01.2023 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscypin sportu

 

 

03.01.2023 - 24.01.2023

do 31.01.2023

 

WYNIKI

02.01.2023 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

 

03.01.2023 - 24.01.2023

 

 

do 31.01.2023

 

WYNIKI

02.01.2023 Pomoc społeczna

Działania na rzecz osób starszych

 

03.01.2023 - 24.01.2023

 

 

 

do 31.01.2023

 

WYNIKI

02.01.2023 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki.

 

 

03.01.2023 - 24.01.2023

 

 

 

do 31.01.2023

 

WYNIKI

 

 

 

 

W ROKU 2022

 

Data ogłoszenia konkursu

Rodzaj zadania

Nazwa zadania / treść ogłoszenia/

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

9.12.2022

Pomoc społeczna

Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie  w 2023 roku.

 

9.12.2022 do 30.12.2022

do 2.01.2023

WYNIKI

10.01.2022

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie kolarstwa i pozostałych dyscyplin sportu.

do 31.01.2022

do 10.02.2022

 

WYNIKI

 

 

10.01.2022

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

do 31.01.2022

do 10.02.2022

 

WYNIKI

 

 

10.01.2022

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki.

 

do 31.01.2022

 

 

do 10.02.2022

WYNIKI

 

 

  

 

 

 

 

 

W ROKU 2021

 

Data ogłoszenia konkursu

Rodzaj zadania

Nazwa zadania / treść ogłoszenia/

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

25.11.2021

 

Pomoc społeczna

 

Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie  w 2022 roku.

 

26.11- 22.12.2021

 

WYNIKI

 

04.01.2021

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

25.01.2021

do 8.02.2021

WYNIKI

 

04.01.2021

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

25.01.2021

do 8.02.2021

WYNIKI

 

 

04.01.2021

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki 25.01.2021

do 8.02.2021

WYNIKI

 

 

 

 

 W ROKU 2020

Data ogłoszenia konkursu

Rodzaj zadania

Nazwa zadania / treść ogłoszenia/

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

1.12.2020

 

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2021 roku

 

Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie  w 2021 roku.

 do 22.12.2020
 

do 28.12.2020

 

WYNIKI

 

03.01.2020

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1.Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

24.01.2020

do 7.02.2020

wyniki

 

03.01.2020

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

27.01.2020

do 7.02.2020

wyniki

02.01.2020

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

27.01.2020

do 7.02.2020

wyniki

 

 W ROKU 2019

Data ogłoszenia konkursu

Rodzaj zadania

Nazwa zadania / treść ogłoszenia/

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

03.01.2019

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1.Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

24.01.2019

do 4.02.2019

WYNIKI

 

03.01.2019

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

24.01.2019

do 31.01.2019

WYNIKI

02.01.2019

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

23.01.2019

do 31.01.2019

WYNIKI

18.03.2019

 

Pomoc społeczna - działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych

 

8.04.2019

 

do 15.04.2019

WYNIKI

 

28.11.2019

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2020 roku

 

Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie  w 2020 roku.

 

DO 19.12.2019

 

20.12.2019

WYNIKI

 

 

 W ROKU 2018

Data ogłoszenia konkursu

Rodzaj zadania

Nazwa zadania / treść ogłoszenia/

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

03.01.2018

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

25.01.2018

01.02.2018

wyniki

03.01.2018

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

25.01.2018

01.02.2018

wyniki

03.01.2018

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

25.01.2018

01.02.2018

wyniki

9.10.2018

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

29.10.2018

 

31.10.2018

wyniki

11.12.2018

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2019 roku

Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie  w 2019 roku.

31.12.2018

 

02.01.2019

WYNIKI

 

 

 

 

 W ROKU 2017

Data ogłoszenia konkursu

Rodzaj zadania

Nazwa zadania / treść ogłoszenia/

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

02.01.2017

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Darłowo.

24.01.2017

01.02.2017

/wynik konkursu/

02.01.2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

24.01.2017

01.02.2017

/wynik konkursu/

02.01.2017

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

24.01.2017

01.02.2017

/wynik konkursu/

12.07.2017 Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Darłowo do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Darłowo do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r. Do 3.08.2017

07.08.2017

/wynik konkursu/

 

 

 

W ROKU 2016

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
05.01.2016 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Darłowo.

27.01.2016 /wyniki konkursu/
05.01.2016 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.
27.01.2016

04.02.2016

/wyniki konkursu/

05.01.2016 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 27.01.2016

04.02.2016,

/wyniki konkursu/

 

 W ROKU 2015

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
23.01.2015 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu.

16.02.2015

18.02.2015

/wyniki konkursu/

23.01.2015 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Darłowo. 

16.02.2015

18.02.2015

/wyniki konkursu/

23.01.2015 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 16.02.2015

18.02.2015

/wyniki konkursu/

05.02.2015 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, obejmujące organizację 3 imprez biegowych w 2015 r.  27.02.2015 unieważnienie konkursu

 

 W ROKU 2014

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
02.12.2013 Pomoc społeczna. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2014 roku. 23.12.2013

24.12.2013

/wyniki konkursu/

15.01.2014 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej osób dorosłych. 07.02.2014

19.02.2014

/wyniki konkursu/

15.01.2014 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

07.02.2014

19.02.2014

/wyniki konkursu/

29.04.2014 Ratownictwo i ochrona ludności. Ratownictwo wodne i ochrona ludności. 22.05.2014

30.05.2014

/wyniki konkursu/

17.09.2014 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 15.10.2014

20.10.2014

/wyniki konkursu/

18.11.2014 Opieka społeczna. 09.12.2014

10.12.2014

/wyniki konkursu/

25.11.2014. Pomoc społeczna Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2015 roku. 16.12.2014

17.12.2014

/wyniki konkursu/

 

 W ROKU 2013

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
27.11.2012 Pomoc społeczna. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2013 roku. 20.12.2012

21.12.2012

/wyniki konkursu/

04.01.2013 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez  prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizację oraz udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki dziewcząt i chłopców.

3.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin (np. koszykówki, piłki ręcznej, sportów walki, kolarstwa).

29.01.2013

31.01.2013

 /wyniki konkursu/

04.01.2013 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 29.01.2013

31.01.2013

 /wyniki konkursu/

30.07.2013 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  21.08.2013

22.08.2013

 /wyniki konkursu/

29.08.2013 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w celu promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  27.09.2013  

 


 

 W ROKU 2012

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
27.12.2011 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez  prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizację oraz udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki dziewcząt i chłopców.

3.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin (np. koszykówki, piłki ręcznej, sportów walki, kolarstwa).

 

18.01.2012  /wyniki konkursu/
27.12.2011 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 18.01.2012  /wyniki konkursu/
27.01.2012 Pomoc społeczna. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2012 roku. 21.02.2012  /wyniki konkursu/

 


ROKU 2011

Data ogłoszenia konkursu Rodzaj zadania Nazwa zadania / treść ogłoszenia/ Termin składania ofert Rozstrzygnięcie konkursu
29.12.2010 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. 21.01.2011 09.02.2011 /wyniki konkursu/
18.01.2011 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 10.02.2011 17.02.2011 /wyniki konkursu/
23.02.2011 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie piłki nożnej lub piłki siatkowej poprzez szkolenia i  współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. 21.03.2011 23.03.2011 /wyniki konkursu/
29.06.2011 Pomoc społeczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.
22.07.2011 29.07.2011 /wyniki konkursu/

 


W ROKU 2010

Realizacja zadań publicznych Miasta Darłowo przez organizacje pozarządowe w 2010 roku:

1. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym: 
•    MKS „Darłovia” – 85 000,00
•    KK „Ziemia Darłowska” – 19 000,00
•    DMKS „Delfin” – 5 000,00
•    KS „Stocznia Darłowo M&W” – 8 000,00
•    DK „Oyama Karate” – 4 000,00
•    UKS „Ashihara Karate i Ju Jitsu” – 4.000,00
•    UKS „Sztorm Darłowo” – 4 000,00
•    PUKS „Neon” – 4 000,00
•    Klub „Amazonki” – 2 000,00
Łączna kwota dotacji: 135 000,00

2. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym na zadanie pn.  Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotację przyznano Stowarzyszeniu Pomocy  Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj” w Darłowie w kwocie 3 000,00.

3. W ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku dotację przyznano Stowarzyszeniu Bank Żywności w Nowych Bielicach na zadanie pod nazwą Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo w kwocie 2 500,00.

4. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: udzielanie poradnictwa prawnego i psychospołecznego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii dotację przyznano Stowarzyszeniu Pomocy  Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj” w Darłowie w kwocie 8 200,00.

 


W ROKU 2009

Realizacja zadań publicznych Miasta Darłowo przez organizacje pozarządowe w 2009 roku:

1. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym:
•    MKS „Darłovia” – 80 000,00
•    KK „Ziemia Darłowska” – 45 000,00
•    DMKS „Delfin” – 5 000,00
•    KS „Stocznia Darłowo M&W” – 5 000,00
•    DK „Oyama Karate” – 3 000,00
•    UKS „Ashihara Karate i Ju Jitsu” – 3 000,00
•    UKS „Sztorm Darłowo” – 3 000,00
•    PUKS „Neon” – 2 000,00
•    Klub „Amazonki” – 1 000,00
Łączna kwota dotacji: 147 000,00

2. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym
•    na zadanie nr 1 Organizację imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promujące trzeźwość nie została złożona żadna oferta.
•    na zadanie nr 2  Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotację przyznano Stowarzyszeniu Pomocy  Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj” w Darłowie w kwocie 1 500,00.

3. W ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku dotację przyznano Stowarzyszeniu Bank Żywności w Nowych Bielicach na zadanie pod nazwą Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo w kwocie 3 000,00.
 

Wytworzył:
Dorota Kuriata
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2008-07-17 09:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Lepper-Zalewska Renata
(2023-11-28 13:04:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki