Mienie Komunalne

Struktura Mienia Komunalnego Własności Miasta:

Mienie Komunalne Miasta- Gminy Darłowo obejmuje:

 • 2 ha – gruntów w zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
 • 75 ha – w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz ogrodów działkowych,
 • 50 ha – w dzierżawie osób fizycznych i prawnych
 • 63 ha – pod zabudowami, drogami polnymi i placami
 • 106 ha – drogi

 

Skład mienia wchodzą obiekty:

Budynki będące w całości własności Gminy- 31 budynki o łącznej powierzchni 5.946.86 m w tym:

 • 24 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 3.843,21 m- 116 lokali w tym jedno pomieszczenie tymczasowe.
 • 2 budynki mieszkalno usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 986,23 m w tym: 3 lokale mieszkalne o pow. – 350,84 m oraz 3 lokale użytkowe o powierzchni 635,39 m
 • 5 budynków niemieszkalnych, w których znajduje się 11 lokali użytkowych o łącznej pow. 1.117,42 m
 • Budynki zarządzane przez Zarządców, gdzie występują lokale będące własnością Gminy:
 • 65 budynków mieszkalnych i jeden mieszkalno- usługowy w tym : 210 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej i usługowej 9.955,66 m

 

Poza budynkami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi MZBK administruje pomieszczeniami gospodarczymi:

- przynależnymi do lokali najemców (komórki) o łącznej pow. 736,86 m oraz 3 garażami o łącznej powierzchni 134,94 m

 

Miasto jest właścicielem udziałów w trzech spółkach prawa handlowego:

 • Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 • Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
 • Zarządu Portu Morskiego Darłowo Spółka z  o.o. 

 

Ponadto Miasto posiada udziały w Regionalnej Agencji Promocji Turystyki w Koszalinie.

Wytworzył:
Dorota Godlewska-Trusiuk
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-07-14 09:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Godlewska-Trusiuk
(2021-11-30 10:47:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki