Podatki i opłaty lokalne 2014

Podatek rolny:

-           Stawka podatku rolnego wynosi 173,20zł za 1ha przeliczeniowych (dla gospodarstw posiadających powyżej 1ha użytków rolnych)

-           Stawka podatku rolnego 346,40zł za 1ha użytków rolnych (dla gospodarstw posiadających poniżej 1ha użytków rolnych)

 

Podatek leśny :

-           Stawka podatku leśnego wynosi 37,63zł za 1ha lasu.

 


OGŁOSZENIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W 2014 ROKU

  • w I terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w II terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

 


 

Uchwała Nr XXXI/212/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 października 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Miasto Darłowo

Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr II/11/2002
z dnia 2002-12-09
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru na terenie gminy - Miasto Darłowo

Uchwała Nr XXXI/310/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 maja 2009 r.
zmieniąca uchwałe w sprawie usta;enmia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru a terenie gminy Miasto Darłowo.

Uchwała Nr XVII/114/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXI/211/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasto Darłowo

Uchwała Nr XVII/116/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty za posiadania psów orwaz ustalenia wyskości stawek opłaty.

Wytworzył:
Beata Bieńkowska, Elżbieta Frey
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2014-01-08 09:28:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2014-01-08 09:30:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki