☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Środa 26.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

 

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
                                                   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )

                                                                  z w o ł u j ę        
           
X
Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. godz. 12.00  w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne.
    - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
    - propozycje zmiany porządku obrad,
    - zatwierdzenie protokołu sesji z dnia 27 marca 2019 roku,
      18 kwietnia 2019 roku, 8 maja 2019 roku i 30 maja 2019 roku. 
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
3.Trybuna Obywatelska:
    - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli.
    - wnioski i uwagi mieszkańców.
4.Interpelacje.
5.Zapytania Radnych.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Darłowo za rok 2018.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasta Darłowo za rok 2018.
    - głosy radnych
    - głosy mieszkańców
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Darłowo wotum zaufania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania rocznego oraz
    z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
      sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Darłowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej
      dla Miasta Darłowo” za rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów
      na ławnika sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bursztynowa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Morska Fala.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu w Darłowie.
20.Odpowiedzi na interpelację.
21.Zamknięcie sesji.

   

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie

                                                                                       /-/ Czesław Woźniak

                                                                                        

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2019-06-17 10:52:48)
 
 
ilość odwiedzin: 1957777

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X