☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 14.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

       

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815)
                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                     z w o ł u j e       

XVIII
Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 20 grudnia 2019 r. godz. 10.00 w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Darłowie

Porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
- propozycje zmiany porządku obrad,- zatwierdzenie protokołu sesji z dnia 30 września 2019 r., 29 października 2019 r.,
14 listopada 2019 r. , 21 listopada 2019 r. i 12 grudnia 2019 r.
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
3.Trybuna Obywatelska:
  - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli.
  - wnioski i uwagi mieszkańców.
4.Interpelacje.
5.Zapytania Radnych.          
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2020 – 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/781/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubu dziecięce na obszarze Gminy Miasta Darłowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały nr L/375/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Darłowo, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Darłowo.
13.Odpowiedzi na interpelację.
14.Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Darłowie
                                                                                                /Czesław Woźniak/

                                                                         

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2019-12-13 11:09:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2082830

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X