☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

 

    

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)

                                                                  z w o ł u j ę        

XII
Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 28 sierpnia 2019 godz. 12.00
w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia   
   w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Darłowo na lata 2015-2030” .
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/87/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do  
    Rad Osiedli w Darłowie.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia granic osiedli miasta Darłowo
    i zniesienia sołectwa jako jednostki pomocniczej miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Miejskiego Gimnazjum  
    im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.    
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy -  
    Miasta  Darłowo na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania   
    budżetu Gminy – Miasta Darłowo za I półrocze.
9. Zamknięcie sesji.

                                                                                       

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2019-08-26 08:03:19)
 
 
ilość odwiedzin: 2017119

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X