☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 15zzx
ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw - na wniosek Burmistrza Miasta Darłowo                                                            

                                                                   z w o ł u j ę

          
XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 16 lipca 2021 r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.        
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – Miasta Darłowa na 2021 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2021-2024.         
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.       
5. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                   w Darłowie
                                                                                             /Czesław Woźniak/

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-03-02 08:22:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2017-05-05 12:10:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2341