☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Środa 01.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną XXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku o godz. 10.00  z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał.

Mieszkańcy którzy chcieliby zabrać głos w punkcie - Trybuna Obywatelska- prosimy o zgłaszanie swoich uwag na adres mailowy br@darlowo.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny do Biura Rady Miejskiej w Darłowie - 94 314 21-95.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. zm. 2020 r. poz. 1571)
                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie

                                                                     z w o ł u j e       

XXII
Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 26 marca 2020 r. godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie

Porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
- propozycje zmiany porządku obrad,
- zatwierdzenie protokołu sesji z dnia 20 grudnia 2019 r., 14 stycznia 2020 r., 27 stycznia 2020 r. i 25 lutego 2020 r.
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
3.Trybuna Obywatelska:
  - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli.
  - wnioski i uwagi mieszkańców.
4.Interpelacje.
5.Zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Darłowo w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bajkowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Darłowo, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Darłowo.
10. Podjęcie uchwały w spawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadania utrzymania i ochrony dróg powiatowych na obszarze Gminy Miasto Darłowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.” Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + - mieszkańców Miasta Darłowo”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Darłowo w roku szkolnym 2019/2020.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Darłowska Karta Seniora”.
16.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Darłowo.
17. Sprawozdanie z działalności Rad Osiedli za 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn.” Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
19.Odpowiedzi na interpelację.
20.Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Darłowie
                                                                                                /Czesław Woźniak/

                                                                         

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Tyrańska
(2020-03-25 11:59:14)
 
 
ilość odwiedzin: 2169256

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X