☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

 

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

                                                                  z w o ł u j ę        
           
VII
Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. godz. 12.00  w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.       
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Kard. I. Jeża w Darłowie.   
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 15 czerwca
    2015 r.w sprawie wprowadzenia programu „ Darłowska Karta Dużej Rodziny”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
    Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
    i dzieci młodsze.   
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi
    opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
    dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
    zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji „ Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami
    pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na rok 2018”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie „ Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Darłowie za 2018 rok.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo
    w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo
    w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien
    spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego
     w Sławnie.
11 Zamknięcie sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie

                                                                                       /-/ Czesław Woźniak

                                                                                        

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2019-04-16 09:52:03)
 
 
ilość odwiedzin: 1913728

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X