Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 24.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz 2232)                                                                
                                                        z w o ł u j ę
LI sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 13 lutego 2018 roku
o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.
   1. Sprawy organizacyjne:
       - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
       - propozycje zmiany porządku obrad,
       - zatwierdzenie protokołów sesji z: 22 grudnia 2017 r. oraz 26 stycznia
         2018 r.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie
      między sesjami.
      - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,
      - uwagi i wnioski mieszkańców. 
  3. Interpelacje.
  4. Zapytania Radnych.
  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
      poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
      prowadzonych przez Miasto Darłowo za 2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo
      na 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
      i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
      będących w posiadaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
      Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018 - 2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
      rowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo
      Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E1.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
      strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy
      Miasto Darłowo - obszar B9.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedłużenia ulicy
      Portowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Niemena.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu nazwy „ Rondo Lotników
      Morskich”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
      nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo na rzecz
      Województwa Zachodniopomorskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na własność działki gruntu
      położonej w Darłowie, zabudowanej przez dzierżawcę gruntu boksem
     garażowym”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych
      Komisji Rady Miejskiej w Darłowie za 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego harmonogramu
      pracy Rady Miejskiej w Darłowie na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
      Komisji Rady Miejskiej w Darłowie na 2018 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zamknięcie sesji.

/-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie Krystyna Sokolińska

 

 

                                                                                              

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Bukowska
(2018-02-06 14:55:09)
 
 
ilość odwiedzin: 1634540

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X