☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Piątek 10.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )
                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie

                                                                     z w o ł u j e       

XXV
Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 7 lipca 2020 r. godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie

Porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
- propozycje zmiany porządku obrad,
- zatwierdzenie protokołu sesji z dnia 26 marca 2020 r., 19 maja 2020 r. oraz z 19 czerwca  2020 r.
2.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
3.Trybuna Obywatelska:
- wnioski i postulaty Zarządów Osiedli.
- wnioski i uwagi mieszkańców.
4.Interpelacje.
5.Zapytania Radnych.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Darłowo za rok 2019.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasta Darłowo za rok 2019.
- głosy radnych
- głosy mieszkańców
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Darłowo wotum zaufania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Darłowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta Darłowo, do kategorii dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania ulicy Masztowej, Rynkowej i Powstańców Warszawskich w Darłowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Darłowo.
19.Odpowiedzi na interpelację.
20.Zamknięcie sesji.

   

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Darłowie
                                                                                                /Czesław Woźniak/

                                                                         

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2020-06-24 12:11:57)
 
 
ilość odwiedzin: 2244780

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X