Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Darłowie

Na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Darłowa – Urząd Miejski plac Tadeusza Kościuszki 9, e-mail: poczta@darlowo.pl.
  2. W Urzędzie Miejskim w Darłowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: mail: iod@darlowo.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz wokół jego nieruchomości.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia nagrania.
  7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
Wytworzył:
Jarosław Byrwa
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2021-02-23 10:17:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2021-02-23 10:18:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki