Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP DEKLARACJI

 

Urząd Miejski w Darłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów internetowych:

- um.darlowo.ibip.pl

- www.darlowo.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Darłowie jest

p. Anna Owczarek

e-mail: a.owczarek@darlowo.pl

telefon kontaktowy: 94-314-22-23 wew. 241

 

DANE KONTAKTOWE

 

Referatem zajmującym się moderacją domeny internetowej www.darlowo.pl w Urzędzie Miejskim

w Darłowie jest Biuro Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej.

Kontakt z administratorem witryny:

Artur Wejnerowski,

Kierownik Biura Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej.

e-mail: a.wejnerowski@darlowo.pl,

telefon kontaktowy: 94-314-22-23 wew. 224

 

Każdy z poszczególnych referatów UM Darłowo jest odpowiedzialny za zamieszczane treści na um.darlowo.ibip.pl. Są to konkretne  treści, które są związane z ich obowiązkami i przypisaną działalnością publicznoadministracyjną. W przypadku problemów z  dostępnością lub wynikającymi

z innych przyczyn niedogodnościami można kontaktować się z koordynatorem ds. dostępności

w Urzędzie Miejskim w Darłowie- Anną Owczarek.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Do głównego wejścia miejskiego ratusza poprowadzony jest szeroki i o odpowiednim nachyleniu podjazd. Przy frontowych drzwiach głównego wejścia znajduje się dzwonek alarmowy dla osoby, która porusza się na wózku inwalidzkim, bądź miałaby problem z otwarciem skrzydła lub zmaga się

z innym problemem uniemożliwiającym dostanie się bezpośrednio do budynku.

Tuż za wejściem znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, za którego pomocą osoby ze szczególnymi potrzebami mogą poprosić o bezpośredni kontakt z osobą, która jest odpowiedzialna w danym momencie za daną sprawę lub problem. W holu znajdują się też stoliki, przy których można usiąść, wypełnić dokumenty lub porozmawiać z pracownikiem Urzędu. W budynku znajduje się również na parterze nowoczesna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych i innych ze szczególnymi potrzebami. Zamontowany jest także system nagłośnieniowy, który w przypadku odbywających się wydarzeń publicznych (np. sesje rady miejskiej, śluby, nadanie mecenatów)  na sali konferencyjnej zlokalizowanej na I piętrze budynku, umożliwia dotarcie fonii do osób, które miałyby problem

z pokonaniem bariery schodów. Rozmieszczone są także dwa dystrybutory z wodą pitną.  Miasto Darłowo za pośrednictwem Straży Miejskiej jest w posiadaniu samochodu interwencyjnego przystosowanego również do przewozu osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku wystąpienia problemu wynikającego z brakiem możliwości transportu i komunikacji danej osoby ze szczególnymi problemami umożliwiamy bezpłatnie taki transport za pomocą Straży Miejskiej.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

 

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z 19 sierpnia 2011r. o języku migowym

i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się

z Urzędem Miejskim w Darłowie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: poczta@darlowo.pl
  • poczty tradycyjnej: Urząd Miejski w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  • fax: nr 94 314 23 33
  • portalu społecznościowego facebook (oficjalny profil - Miasto Darłowo)

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania

z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,

z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie w ciągu 7 dni od jego wpływu. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu.

W przypadku odmowy przez podmiot publiczny na żądanie zapewnienia dostępności, można złożyć skargę na odmowę.

Skargę można również wysłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Anna Owczarek

Koordynator ds. dostępności

w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

Wytworzył:
Anna Owczarek
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2021-03-19 08:20:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2021-09-13 21:45:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki