Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Piątek 22.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna


Komisja Gospodarczo-Budżetowa

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 roku
o godz. 9.30
w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi
    Miasta Darłowo w 2017 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto
    Darłowo na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej
    prognozy finansowej Gminy - Miasta Darłowo na lata 2018-2023.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
    rocznego oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    finansowego oraz
    sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2015
    Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia
    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    składanej przez właścicieli nieruchomości.
7. Wolne wnioski.


Komisja Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku
o godz. 9.30
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie Zarządzeń Burmistrza Miasta Darłowo:
1) Nr GG.0050.1164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia w formie
    bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
    Miasto Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 154/10, położonej w obrębie
    ewidencyjnym numer 13 miasta Darłowo,
2) Nr GG.0050.1165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia w formie
    przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
    własność Gminy Miasto Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 3, położonej
    w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo,
3) Nr GG.0050.1166.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia w formie
    przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
    własność Gminy Miasto Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 2/10,
    położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo,
4) Nr GG.0050.1167.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia w formie
    przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
    własność Gminy Miasto Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 2/5, położonej
    w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo,
5) Nr GG.0050.1168.2018 z dnia 21.06.2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze
    przetargu ustnego ograniczonego części niezabudowanej nieruchomości
    z przeznaczeniem na poprawienie warunków jednej z nieruchomości do niej
    przyległych,
6) Nr GG.0050.1169.2018 z dnia 21.06.2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze
    przetargu ustnego ograniczonego części niezabudowanej nieruchomości
    z przeznaczeniem na poprawienie warunków jednej z nieruchomości do niej
    przyległych.


Komisja Spraw Społecznych 

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 roku
o godz. 9.00
w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
     uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi
     Miasta Darłowo w 2017 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto
    Darłowo na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto
    Darłowo za 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby
    zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
    w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Darłowo.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc
    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie za 2017 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy
    społecznej dla Miasta Darłowo za rok 2017".
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    w 2017 roku zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
    publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
10. Wolne wnioski.


Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 roku
o godz. 8.00
w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi
    Miasta Darłowo w 2017 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto
    Darłowo na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
    oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo
    za 2017 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
    publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
6. Wolne wnioski.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2007-11-19 11:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Bukowska
(2018-06-22 13:49:03)
 
 
ilość odwiedzin: 1706319

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X