☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Piątek 26.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Budżetowej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz.11.40 w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za
   usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
   dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
   z opłat oraz trybu ich pobierania.
3.Wolne wnioski.

 


Posiedzenie Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30 w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Kard. I. Jeża w Darłowie.
3.Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia
   15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu „ Darłowska Karta Dużej Rodziny”.      
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za
   usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
   dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
   z opłat oraz trybu ich pobierania.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji „ Programu  współpracy Miasta Darłowo
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku
   publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „ Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
   Społecznej w Darłowie za 2018 rok.”
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu
   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
   Darłowo w 2018 roku.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z  mieszkańcami
   Miasta Darłowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta  Darłowo oraz wymagań,
   jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Szpitala
   Powiatowego w Sławnie
9.Wolne wnioski.

 


Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
   dla nauczycieli Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie, pracujących z grupami obejmującymi
   dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
3.Wolne wnioski.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2007-11-19 11:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2019-04-17 10:10:06)
 
 
ilość odwiedzin: 1913656

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X