☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Piątek 10.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Darłowo wotum zaufania.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019.
4.Zaopiniowanie - pod kątem przygotowania wniosku dotyczącego absolutorium - projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2019 rok.
5.Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 15 maja 2020 r. o godz. 9.20 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

 


Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Budżetowej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 2 lipca 2020 r. o godz. 9.30 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia: 

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2019 rok.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2020 rok.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Darłowo.
8. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 2 lipca  2020 r. o godz. 8.00 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:       

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2019 rok.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta Darłowo, do kategorii dróg gminnych.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania ulicy Masztowej, Rynkowej i Powstańców Warszawskich w Darłowie.
5. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.45 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:    

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2019 rok.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.
5. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.45 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:    

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Darłowo.
5. Wolne wnioski.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2007-11-19 11:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2020-06-24 12:05:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2244683

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X