Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Niedziela 23.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

 


Komisja Rewizyjna

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 5 czerwca 2017 roku godz.10.00
w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie. 

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi
    Miasta Darłowo w 2016 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz
    z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016. 
3. Zaopiniowanie - pod kątem przygotowania wniosku dotyczącego absolutorium -
    projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
    sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2016 rok. 
4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Darłowo.
5. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Darłowo.
6. Wolne wnioski.


Komisja Gospodarczo-Budżetowa

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 7 lipca 2017 roku godz. 9.30 w pokoju
nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy – Miasto
    Darłowo na rok 2017 (Druk nr 1).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej
    prognozy finansowej Gminy Miasta Darłowo na lata 2017-2023 (Druk nr 2).


Komisja Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 18 lipca 2017 r. godz. 10.00 w pokoju
nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie Zarządzenia Nr GG.0050.815.2017 Burmistrza Miasta Darłowo
    z 6 lipca 2017 r. w sprawie  nabycia nieruchomości  w drodze komunalizacji.
 2. Wolne wnioski.


Komisja Spraw Społecznych 

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 7 lipca 2017 r. godz. 9.45 w pokoju
nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Darłowo (Druk nr 4).


Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 22 czerwca 2017 r. godz. 8.00 w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi
    Miasta Darłowo w 2016 roku (Druk nr 1).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz
    z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 (Druk nr 2).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo
    za 2016 rok (Druk nr 3).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo
    na rok 2017 (Druk nr 7).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
    „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na rok 2016” (Druk nr 14).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
    Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2017 (Druk nr 15).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu
    przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
    artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Druk nr 16).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania
    nauczycieli (Druk nr 17).
9. Wolne wnioski.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2007-11-19 11:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Bukowska
(2017-07-13 08:29:18)
 
 
ilość odwiedzin: 1475894

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X