☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Środa 01.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 13 stycznia 2020 r. o godz. 9.30 w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 13 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:


Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Budżetowej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 25 marca 2020 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:  

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2020 rok.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Darłowo, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Darłowo.       
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadania utrzymania i ochrony dróg powiatowych na obszarze Gminy Miasto Darłowo.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn.” Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Darłowo w roku szkolnym 2019/2020.
7. Sprawozdanie z działalności Rad Osiedli za 2019 rok.
8.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Darłowo.
9. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 25 marca 2020 r. o godz. 9.30 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:       

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Darłowo, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Darłowo.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadania utrzymania i ochrony dróg powiatowych na obszarze Gminy Miasto Darłowo.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bajkowa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn.” Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
7. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godz. 10.45 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.


Tematyka posiedzenia:    

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Darłowo w 2020 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.” Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + - mieszkańców Miasta Darłowo”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Darłowska Karta Seniora”.
6. Wolne wnioski.

 


Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:    

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Darłowo w roku szkolnym 2019/2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Darłowo.
5. Wolne wnioski.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2007-11-19 11:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2020-03-18 11:20:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2169186

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X