Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 11 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 12 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:


 


Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Budżetowej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 roku o godz. 13.30 - w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – Miasta Darłowa na 2021 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy – Miasta Darłowo za I półrocze. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Miasta Darłowo w roku szkolnym 2021/2022.  
5. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 roku o godz. 12.00 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – Miasta Darłowa na 2021 rok.
3. Zaopiniowanie Zarządzenia Nr GG.0050.876.2021 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości do niej przyległych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sezamkowej.          
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar D4.
6. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 9.15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:    

 

 


Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.
 

Tematyka posiedzenia:

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-11-19 11:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukaszewska Adriana
(2021-08-26 14:18:46)