Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej następuje m. in. w drodze:

1.ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),

2.przekazania ustnego lub w innej formie -na pisemny wniosek (w szczególnych przypadkach wniosek pisemny nie jest wymagany) zainteresowanego,

3.wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych

4.prawa wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej oraz jej Komisji

W celu złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej proszę pobrać zamieszczony druk:
 Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Kadr i Organizacji

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Wytworzył:
Radosław Nowakowski
Udostępnił:
Nowakowski Radosław
(2004-06-17 07:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2011-01-17 12:31:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki