Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2022" [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2021" [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2020" [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2019" [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2018" [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2017 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2017" [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2016 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2016" [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2015 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2015" [tekst sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2014 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2014"  [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2013 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2013"  [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2012 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2012"  [tekst sprawozdania]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2011

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2011"  [tekst sprawozdania]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2010

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 roku uchwaliła przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi. [tekst uchwały].

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2009

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 roku uchwaliła przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi [tekst uchwały].


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2008

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 roku uchwaliła przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi [tekst uchwały].
 
 


www.darlowo.pl/organizacje

Wytworzył:
Udostępnił:
Karski Paweł
(2012-07-03 14:01:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Lepper-Zalewska Renata
(2023-05-19 09:17:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki