Podatki i opłaty lokalne 2012

Podatek rolny:

-           Stawka podatku rolnego wynosi 185,45zł za 1ha przeliczeniowych (dla gospodarstw posiadających powyżej 1ha użytków rolnych)

-           Stawka podatku rolnego 370,90zł za 1ha użytków rolnych (dla gospodarstw posiadających poniżej 1ha użytków rolnych)

 

Podatek leśny :

-           Stawka podatku leśnego wynosi 41,07zł za 1ha lasu.

 


OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W 2012 ROKU

 


 

Uchwała Nr LI/438/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Miasto Darłowo

Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr II/11/2002
z dnia 2002-12-09
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru na terenie gminy - Miasto Darłowo

Uchwała Nr XXXI/310/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 maja 2009 r.
zmieniąca uchwałe w sprawie usta;enmia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru a terenie gminy Miasto Darłowo.

Uchwała Nr XVII/114/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XVII/115/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasto Darłowo

Uchwała Nr XVII/116/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty za posiadania psów orwaz ustalenia wyskości stawek opłaty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karski Paweł
(2011-12-05 07:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2012-01-10 14:47:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki