Akty prawne

Główne formy oraz zasady współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi są regulowane w corocznie uchwalanym przez Radę Miejską w Darłowie programie współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Program współpracy na rok 2024

Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2023

Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2022

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2021 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2021

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2020

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2019

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 21 listopada  2018 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2018

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 26 października  2017 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2017

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2016 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2016

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2015

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2014 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2014

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 [tekst uchwały].

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2014 roku wprowadziła zmiany do Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2013

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2012 r. uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2012

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2011 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2011

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2010

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 27 października 2009 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2009

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2008 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi [tekst uchwały].

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2009 roku wprowadziła zmiany do Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009 [tekst uchwały].

Program współpracy na rok 2008

    Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2007 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008 [tekst uchwały].

 https://organizacje.darlowo.pl/


 

 

Wytworzył:
Dorota Kuriata
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2008-07-17 09:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Lepper-Zalewska Renata
(2023-11-13 08:55:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki