Telefony i sygnały alarmowe

TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE

 • 999 - Pogotowie Ratunkowe

 • 998 - Straż Pożarna

 • 997 - Policja

 • 112 - Telefon alarmowy z telefonów komórkowych

 • 94 340 68 40 - Bosmanat Portu w Darłowie

 • 94 340 68 20 - Kapitanat Portu w Darłowie

 • 0 /pref/ 91 4303 360,  4303 342Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

 • 0 /pref/ 59 81030 lub tel.  alarmowy 998 dyżurny operacyjny Powiatu Sławieńskiego

 • 94 355 12 19, 94 355 12 47 oraz 94 314 60 97 - Referat Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 • 511 446 225 - Referat Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 • 94 314 34 97 - Straż Miejska w Darłowie

 

SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY

 • Międzynarodowym sygnałem w z y w a n i a pomocy jest :

sygnał dźwiękowy lub
sygnał świetlny nadawany 6 razy na minutę
po każdej serii sygnałów 1 minuta przerwy.

----------------------------------------------------------------------

 

o d p o w i e d z i ą, że sygnał został zauważony jest

potwierdzenie dźwiękowe lub świetlne 3 razy na minutę

 

 • sygnały do porozumiewania się z helikopterami:

biały kolor   potrzebujemy żywności i wody
czerwony kolor   potrzebujemy pomocy medycznej
  (również skrzyżowane ramiona nad głową)
niebieski kolor   prosimy o jak najszybszą ewakuację

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH


SYGNAŁY ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

tabela sygnałów i komunikatów

 

rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych

 

Jeżeli usłyszysz sygnał alarmowy, oznacza to:

 

 • włącz radio lub telewizor

 • wysłuchaj komunikatu o zagrożeniu i sposobach zachowania się

 • powiadom najbliższych sąsiadów.

Wytworzył:
Loretta Dymianiuk
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2005-08-01 14:19:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2023-08-02 14:44:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki