☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Wtorek 28.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia

 

APEL
do hodowców drobiu


Konsultacje społeczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w 2020 roku


Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w 2020 r.


Rozstrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja dotycząca przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 października 2019 r. w Gminie Miasto Darłowo


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współpracujących


Z POWODU AWARII DRUKARKI FISKALNEJ OD DNIA 10.10.2019 DO ODWOŁANIA  NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKOWE Z TYTUŁU:

DZIERŻAW I BEZUMOWNEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

WW. WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ W TYM CZASIE PRZELEWEM LUB W KASIE BANKU PKO BP SA, BEZ DODATKOWEJ OPŁATY


Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór
kandydatów na członków
Rady Seniorów w Darłowie


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Darłowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XI/92/2019 z dn. 29 lipca 2019r.

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 rozwiązaniami.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA
W dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 na czas trzech minut, celem uczczenia pamięci poległych podczas powstańczych walk w 1944 roku w Warszawie, zostaną uruchomione na terenie Miasta Darłowo syreny alarmowe.
Jednocześnie proszę Mieszkańców, aby "godzinę W" uczcić poprzez wstrzymanie ruchu ulicznego i zachowanie CISZY, na czas trzech minut
.


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego w sprawie budowy stacji transformatorowej.


OBWIESZCZENIE ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2020


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu


Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi Miasta Darłowo w roku 2018


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy


Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Informacja o nadaniu sygnału alarmowego (syrena) dotyczącego zagrożenia z powietrza w dniu 28 maja 2019 roku


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


-

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu Fish Markets.

PROJECT REFERENCE NUMBER : STHB.02.01.00-DE-0025/15: SMALL COASTAL FISHERY AND ITS HERITAGE AS SIGNIFICANT POTENTIAL FOR TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT “FISH MARKETS”.

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION (EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF) WITH THE INTERREG  SOUTH BALTIC PROGRAMME 2014 – 2020.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Darłowie


  1. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  3. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych

 


W dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie odbędzie się spotkanie Radnych Rady Miejskiej z Panem Zdzisławem  Chamier – Gliszczyńskim. Spotkanie odbędzie się w sprawie wyrażenia zgody na częściowy demontaż kładki przyrodniczej – tarasu widokowego na wydmie przylegającej do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja budowy hotelu „Nord”. Spotkanie będzie transmitowane na żywo i udostępnione na kanale youtube Miasta Darłowo w Darłowie


Informujemy, iż dnia 09.04.2019  w godzinach 9:00-13:00 osoby potrzebujące pomocy przy rozliczeniach podatkowych będą mogły skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego. Dyżur będzie pełniony na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M.Karłowicza, K.Kurpińskiego i W.Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo.


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar D3


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego


W dniu
28 lutego 2019 roku Burmistrz Miasta Darłowo nie będzie przyjmował interesantów


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Od 27 lutego nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną ze względu na wdrożenie e-dowodu w Rejestrach Państwowych, natomiast 1 marca biuro dowodów osobistych będzie obsługiwało sprawy związane z dowodami osobistymi (przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór gotowego dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego) tylko do godz. 11.30. W poniedziałek 4 marca dowody osobiste będą obsługiwane jak dotychczas.Za utrudnienia przepraszamy.


E-dowód - już wkrótce!


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2019 r.

         Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do  20 lutego 2019 r.

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Zarządzenie Nr ZP.0050.53.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2019.


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, inspektor - Pełnomocnik ds. współpracy z inwestorami i instytucjami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku


Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych


INFORMACJA
O wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.


Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie


Informacja o wyniku konkursu


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz


Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


W dniu 24 grudnia 2018 roku Urząd Miejski w Darłowie będzie nieczynny


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami.


Konkurs dot. dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja o nadawaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie .

    Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Proszę zatem osoby, które zawierały związek małżeński w roku 1969, bądź wcześniej, a nie otrzymały takiego medalu, o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Darłowie. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby obchodzić będę 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.   Osoby na stałe zameldowane w Darłowie, które są zainteresowane otrzymaniem tego wyróżnienia, proszę   o osobisty bądź telefoniczny kontakt : pok. nr 14 (parter) , tel. 94 314 22 23 (do 26) – centrala Urzędu Miejskiego. Okres oczekiwania na medale wynosi około pół roku, w związku z powyższym proszę o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się osób zainteresowanych  otrzymaniem  medalu.

Zapraszam
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Halina Pacholska-Rondzio
 


W dniu 2 listopada 2018 roku Urząd Miejski w Darłowie będzie nieczynny


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego


Postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki


Decyzja o umorzeniu postępowania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.


Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn. "Marina Royale w Darłowie"

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA DARŁOWA W 2018 R. W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT

 


 

Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o uruchomieniu syren alarmowych

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji pozarządowych w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o konserwacji i sprawdzeniu funkcjonowania syren alarmowych

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


 

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2018 roku w wieku powyżej 60 lat

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia inwestycji celu publicznego

 


 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie

 


 

Informacja

 

10 stycznia 2018 Miasto Darłowo podpisało umowę partnerską ze spółką Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O umożliwiającą przyszłą realizację projektu pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. Inicjatorem podpisania porozumienia i parterem wiodącym jest spółka Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Przedmiotem umowy partnerskiej było określenie zasad współpracy oraz wzajemnych praw i obowiązków (partnerów: Miasto Darłowo - Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O), które umożliwią realizację oraz ukończenie przedsięwzięcia pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. W ramach porozumienia Miasto Darłowo przekazało na cele realizacji przedsięwzięcia dwie nieruchomości 1/46 i 1/93 obręb 2 Miasta Darłowo.

W ramach porozumienia spółka podejmie działania polegające na stworzeniu ogólnodostępnej infrastruktury składającej się z ciągu pieszego – „Publiczna Promenada – Bulwar zachodzącego Słońca” oraz pomostu spacerowego. Projekt zgodnie z podpisaną umową partnerską realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozyskania przez spółkę dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ukończenie przedsięwzięcia przez strony skutkować będzie powstaniem szeregu korzyści dla Miasta Darłowo, w tym w szczególności:

- powstaniem ogólnodostępnej, odpowiednio zagospodarowanej, położonej w atrakcyjnej turystycznie części miasta, przestrzeni -  publicznej w zakresie ciągu spacerowo – pieszego;

- wzmocnieniem potencjału turystycznego miasta Darłowo.

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 


 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2018 roku w Gminie Miasto Darłowo

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B9.

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4.

 


Ogłoszenia publikowane przed 1 czerwca 2018 roku są dostępne na stronie "Ogłoszenia archiwalne"


 
 
ilość odwiedzin: 2117256

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X