Zgromadzenia

Informuję, że z dniem 14 października 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1485 ).

Zgodnie z art.22 wyżej wymienionej ustawy, organizator zgromadzenia działając w ramach postępowania uproszczonego w sprawie zgromadzeń ,zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia poprzez miejskie centrum zrządzania kryzysowego.

Art.9.1. cytowanej ustawy stanowi, że organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustanie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  art. 2 pkt  5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy kierować  na:

Adres: Burmistrz Miasta Darłowo  ul. Plac  Tadeusza Kościuszki 9  lub

Faks  nr -   94 355 12 39  lub

Adres poczty  elektronicznej:  mcr@darlowo.pl

Telefon  Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 94 314 6097

Wytworzył:
Leszek Kuca
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2015-10-14 13:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2023-06-09 12:51:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki