Ewidencje inne

 Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Referat Kadr i Organizacji

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Referat Kadr i Organizacji

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Referat Kadr i Organizacji

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Budżetu i Finansów

Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
      ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

Zbiorników bezodpływowych
      ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wytworzył:
Grzegorz Chmielecki
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-24 10:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kupracz Łukasz
(2007-04-05 14:18:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki