Konsultacje społeczne

ROK 2023

 

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2024


Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu.

 

Opinie lub uwagi  w sprawie projektu  należy składać na piśmie, w terminie od 4 października do 18 października 2023 r.  w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Pl. Tadeusza Kościuszki 9  lub drogą elektroniczną na adres: oss@darlowo.pl lub r.lepper-zalewska@darlowo.pl

 

WYNIKI KONSULTACJI

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

ROK 2022

 

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2023


Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022. poz. 1327, z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu.

 

Opinie lub uwagi  w sprawie projektu  należy składać na piśmie, w terminie od 4 października do 18 października 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Pl. Tadeusza Kościuszki 9  lub drogą elektroniczną na adres: oss@darlowo.pl lub r.lepper-zalewska@darlowo.pl

 

 

WYNIKI KONSULTACJI

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 


 

ROK 2021

K O N S U L T A C J E

 

projektu uchwały

w sprawie przyjęcia

 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 dla Miasta Darłowo na rok 2022

 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 , poz. 1057) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2022

 

 

Do pobrania: projekt uchwały

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

 

Sugestie i uwagi należy składać :

 1. w  Urzędzie Miejskim  w Darłowie lub
 2. pisemnie na adres Urząd Miejski w Darłowie Plac Kościuszki 9, 76-150 Darłowo lub
 3. drogą elektroniczna na adres: b.kaczynska@darlowo.pl od dnia 19 listopada 2021 r. do dnia  26 listopada 2021 r.

 

 

Na podstawie:

Zarządzenie Nr OSS.0050. 948.2021  Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 18 listopada 2021  r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2022

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 


 

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2022


Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020. poz. 1057, z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu.

 

Opinie lub uwagi  w sprawie projektu  należy składać na piśmie, w terminie od 5 października do 19 października 2021 r.  w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Pl. Tadeusza Kościuszki 9  lub drogą elektroniczną na adres: oss@darlowo.pl lub r.lepper-zalewska@darlowo.pl

 

 

WYNIKI KONSULTACJI

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

 

 

 


 

ROK 2020

 

K O N S U L T A C J E

 

projektu uchwały

w sprawie przyjęcia

 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 dla Miasta Darłowo na rok 2021

 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 , poz. 1057) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2021

Do pobrania: projekt uchwały

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

Sugestie i uwagi należy składać :

 1. w  Urzędzie Miejskim  w Darłowie lub
 2. pisemnie na adres Urząd Miejski w Darłowie Plac Kościuszki 9, 76-150 Darłowo lub
 3. drogą elektroniczna na adres: b.kaczynska@darlowo.pl od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia  4 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie:

Zarządzenie Nr OSS.0050. 646.2020  Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 26 listopada 2020  r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2021

sprawozdanie z przebiegu konsultacji

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2021


Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020. poz. 1057) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu.

Opinie lub uwagi  w sprawie projektu  należy składać na piśmie, w terminie od 1 października do 15 października 2020 r.  w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Pl. Tadeusza Kościuszki 9  lub drogą elektroniczną na adres: oss@darlowo.pl lub r.lepper-zalewska@darlowo.pl

WYNIKI KONSULTACJI

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019


2) K O N S U L T A C J E

projektu uchwały

w sprawie przyjęcia

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 dla Miasta Darłowo na rok 2020

 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 , poz. 1118 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2020

 

Do pobrania: projekt uchwały

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

 

Sugestie i uwagi należy składać :

 1. w  Urzędzie Miejskim  w Darłowie lub
 2. pisemnie na adres Urząd Miejski w Darłowie Plac Kościuszki 9, 76-150 Darłowo lub
 3. drogą elektroniczna na adres: b.kaczynska@darlowo.pl od dnia 22 listopada 2019 r. do dnia  29 listopada 2019 r.

 

 

Na podstawie:

Zarządzenie Nr OSS.0050.327.2019  Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 20 listopada 2019  r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2020

Do pobrania: sprawozdanie z konsultacji

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2020
Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

W załączeniu dokument – DO POBRANIA.

 

WYNIKI KONSULTACJI

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) K O N S U L T A C J E

projektu uchwały

w sprawie przyjęcia

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 dla Miasta Darłowo na rok 2019

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 , poz. 1118 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2019

Do pobrania: projekt uchwały

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

Sugestie i uwagi należy składać :

 1. w  Urzędzie Miejskim  w Darłowie lub
 2. pisemnie na adres Urząd Miejski w Darłowie Plac Kościuszki 9, 76-150 Darłowo lub
 3. drogą elektroniczna na adres: b.kaczynska@darlowo.pl od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia  3 grudnia 2018 r.

Na podstawie:

Zarządzenie Nr OSS.0050.3.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 listopada 2018  r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2019

do pobrania: Sprawozdanie z konsultacji

 

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2019
Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

W załączeniu dokument – DO POBRANIA.

 

WYNIKI KONSULTACJI

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 


ROK 2017

K O N S U L T A C J E

projektu uchwały

w sprawie przyjęcia

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 dla Miasta Darłowo na rok 2018

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 , poz. 1118 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2018

Do pobrania: projekt uchwały

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

Sugestie i uwagi należy składać :

 1. w  Urzędzie Miejskim  w Darłowie lub
 2. pisemnie na adres Urząd Miejski w Darłowie Plac Kościuszki 9, 76-150 Darłowo lub
 3. drogą elektroniczna na adres: b.kaczynska@darlowo.pl od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia  1 grudnia 2017 r.

 

Na podstawie:

Zarządzenie Nr OSS.0050.939.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 21 listopada 2017  r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2018

do pobrania: sprawozdanie z konsultacji


 

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2018
Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

W załączeniu dokument – DO POBRANIA.

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji   


 

K O N S U L T A C J E

 

projektu uchwały

w sprawie przyjęcia

 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 dla Miasta Darłowo na rok 2017

 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 , poz. 1118 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2017

 

 

Do pobrania: projekt uchwały

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

 

Sugestie i uwagi należy składać :

 1. w  Urzędzie Miejskim  w Darłowie lub
 2. pisemnie na adres Urząd Miejski w Darłowie Plac Kościuszki 9, 76-150 Darłowo lub
 3. drogą elektroniczna na adres: b.kaczynska@darlowo.pl od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia  30 listopada 2016 r.

 

 

 

 

Na podstawie:

Zarządzenie Nr OSS.0050.594.2016 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 16 listopada 2016  r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2017

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2017

 


ROK 2016

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2017
Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji   

 


ROK 2015

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2016
Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 


 
ROK 2014
 
1) KONSULTACJE projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2015.

Do pobrania: projekt uchwały.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

Opinie i uwagi należy składać :

   1) w Urzędzie Miejskim w Darłowie  lub

   2) drogą elektroniczna na adres: b.kaczynska@darlowo.pl do dnia  21 listopada 2014 r.

Na podstawie: Zarządzenie Nr OSS.0050.1270.2014 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2015
 
 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii n rok 2015. 

 
 
2) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2015

Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Do pobrania:  Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Opinie i wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 20 października 2014 r.

1) pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Pl. Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo

2) elektronicznie na adres: oss@darlowo.pl

Na podstawie: Zarządzenia Nr OSS.0050.1242.2014 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji.

 


 

ROK 2013

 

 
1) KONSULTACJE projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2014.

Do pobrania: projekt uchwały.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

Sugestie i uwagi należy składać :

   1) w Urzędzie Miejskiego w Darłowie  lub

   2) drogą elektroniczna na adres: oss@darlowo.pl do dnia  29 listopada 2013 r.

Na podstawie: Zarządzenie Nr OSS.0050.947.2013 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2014

 

2) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2014

Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Do pobrania:  Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Opinie i wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 8 listopada 2013 r.

1) pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Pl. Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo

2) elektronicznie na adres: oss@darlowo.pl

Na podstawie: Zarządzenia Nr OSS.0050.928.2013 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji.

 


ROK 2011

 

1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2012

Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Do pobrania:  Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".

Opinie i wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 12 października 2011 r.

1) pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Pl. Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo

2) elektronicznie na adres: d.kuriata@darlowo.pl

Na podstawie: Zarządzenia Nr PO.0050.312.2011 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".

 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji.

 

2) K O N S U L T A C J E projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2012

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2012.

Do pobrania: projekt uchwały

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

Sugestie i uwagi należy składać :

 • w  Urzędzie Miejskim  w Darłowie pok. Nr 16  lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Darłowie, 76-150 Darłowo, Pl. Kościuszki 9 lub
 • drogą elektroniczna na adres: oss@darlowo.pl do dnia  09 grudnia 2011 r.

Na podstawie: Zarządzenie Nr OSS.0050.359.2011 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2012.


ROK 2010
 
1) KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2011

Burmistrza Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Do pobrania:  Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011".

Opinie i wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 7 listopada 2010 r.

1) pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Pl. Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo

2) elektronicznie na adres: d.kuriata@darlowo.pl

Na podstawie: Zarządzenia Nr 0151/PO/2019/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011". 

 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011". 

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

 
2) KONSULTACJE projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2011.

Do pobrania: projekt uchwały.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących przedmiotu konsultacji

Sugestie i uwagi należy składać :

   1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Darłowie pok. Nr 21 lub

   2) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Darłowie, 76-150 Darłowo, Pl. Kościuszki 9 lub

   3) drogą elektroniczna na adres: oss@darlowo.pl do dnia  26 listopada 2010 r.

Na podstawie: Zarządzenie Nr 0151/OSS/2049/10 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2011.

 • Wyniki konsultacji

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza wyniki przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2008-09-05 12:38:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Lepper-Zalewska Renata
(2023-10-24 13:05:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki