Klauzula informacyjna dot. przetwarzana danych - transport na szczepienie COVID ? 19

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 oraz organizacją takiego transportu przez samorząd, w tym dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Darłowo z siedzibą przy Placu Tadeusza Kościuszki 9, kontakt: telefon: +48 (94) 314 22 23 do 26 , e-mail: poczta@darlowo.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a), i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z obsługą zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w oparciu o decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, w oparciu o art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia. W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych, zgłoszenie zapotrzebowania na transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie zostanie przyjęte.
Kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności/grupy inwalidzkiej, informacje o dacie, miejscu i terminie szczepienia.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@darlowo.pl tel. (94) 314 22 23 do 26.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania danych do zakończenia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem .Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych -narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym grupom odbiorców danych: podmioty świadczące usługi w zakresie transportu, w tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, Jednostka Straży Pożarnej w Darłowie, członkowie Ochotniczej Staży Pożarnej, pracownicy Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Wytworzył:
Renata Lepper-Zalewska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2021-02-09 12:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2021-02-09 12:12:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki