☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GKM/1757/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 1 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Remont drogi wewnętrznej dz. nr 51 obr. 10 w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1758/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 1 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „wykonywanie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i poziomego w zakresie ulic na terenie miasta Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1759/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 6 kwietnia 2010 roku
w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1760/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 6 kwietnia 2010 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1761/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1762/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1763/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Renowację rowu melioracyjnego zlokalizowanego pomiędzy Al. Jana Pawła II, a przepompownią wód Wieprza-Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1764/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ulicy mjr Hubala w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1765/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Wiosennej i Letniej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1766A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę.

Zarządzenie nr 0151/EI/1766/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę elementów małej architektury – deptak w Darłówku Zachodnim – ul. Władysława IV”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1767/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Renowację rowu melioracyjnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Polną, a Jana Pawła II w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/BF/1768/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1769/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1770/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na publikowanie ogłoszeń w Dzienniku Bałtyckim.

Zarządzenie nr 0151/GG/1771/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 24 maja 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1772/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 kwietnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ulicy Rynkowej 6A w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1773/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 kwietnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1774/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę i remont ciągów pieszych w parku gminnym przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1775/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 27 maja 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1776/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Powstańców Warszawskich z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Powstańców Warszawskich 6.

Zarządzenie nr 0151/GG/1777/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 1 czerwca 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1778/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1779/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „zaprowadzenie ewidencji dróg gminnych, powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Darłowo oraz obiektów mostowych wraz z przeglądami na terenie miasta Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1780/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z remontem wiaty boiska sportowego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1781/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Utwardzenie opaski drogi przy ul. Emilii Plater na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 293/2 w obrębie ewidencyjnym 14”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1782/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 0151/EI/1783/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Przedszkola Nr 1 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/EI/1784/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Przedszkola Nr 3 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1785/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 8 czerwca 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/BF/1786/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Darłowskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1787/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie przyłącza odprowadzenia wód deszczowych w ul. Długiej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1788/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 15 czerwca 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/SM/1789/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie umundurowania oraz wysokości i warunków przyznawania strażnikom Straży Miejskiej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1790/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 26 marca 2010 roku, numer 0151/GG/1750/2010.


Zarządzenie nr 0151/GG/1791/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu publicznego na dzierżawę, w okresie sezonu letniego 2010 r., gruntu przeznaczonego na prowadzenie parkingu samochodowego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1792/2010
Burmistrz Miasta Darłowo
z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami zakończonymi wypustami ulicznymi w ulicy Portowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1793/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
Z dnia 27 kwietnia 2010 roku
W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/BF/1794/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.


Zarządzenie nr 0151/OSS/1795/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 kwietnia 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. Jak zachować trzeźwy umysł ?” w ramach kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1796/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Wiem, co dla mnie jest dobre” w ramach kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Zarządzenie nr 0151/OR/1797/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 3/99.

Zarządzenie nr 0151/EI/1798/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem dojazdu tymczasowego z płyt żelbetowych do ulicy Chabrowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1799/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Przedszkola Nr 2 w Darlowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1800/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GG/1801/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Zamkowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Zamkowej 3.

Zarządzenie nr 0151/BF/1802/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1803/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-09-21 08:40:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-19 07:24:32)

 
 
ilość odwiedzin: 2019701

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X