☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GG/1878/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01 lipca 2010
w/s udzielenia zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1879/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01 lipca 2010
w/s udzielenia zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 0151/EI/1880/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „ Przeprowadzenie prac budowlanych związanych ze zmiana pokrycia dachowego oraz wykonania elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Darłowie.”

Zarządzenie nr 0151/EI/1881/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „ Budowa boiska sportowego w Darłowie”

Zarządzenie nr 0151/GG/1882/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06 lipca 2010
zmieniające Zarządzenie nr 0151/GG.1731/2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie przekazania w utrzymanie nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1883/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06 lipca 2010
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ul. Ratuszowej 4 z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 0151/OR/1884/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09 lipca 2010
w/s określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Darłowie i jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji.

Zarządzenie nr 0151/EI/1885/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „ Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania i konserwacji boisk sportowych w Darłowie z nawierzchnią ze sztucznej trawy”.

Zarządzenie nr 0151/BF/1886/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 lipca 2010
w/s zmian w budżecie gminy-Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1887/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 lipca 2010
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1888/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 lipca 2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1889/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 lipca 2010
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1890/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „ Opracowanie koncepcji rewitalizacji parków i ogrodów miejskich w Darłowie.”

Zarządzenie nr 0151/OSS/1890A/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 lipca 2010
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1891/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 lipca 2010
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1892/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 lipca 2010
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1893/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 lipca 2010
w/s udzielenia 50 % bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/EI/1894/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na ‘ wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza gazu niskiego ciśnienia de32 z rur PE w Darłowie przy Placu T. Kościuszki (zasilenie znicza).

Zarządzenie nr 0151/GG/1895/10
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 20 lipca 2010
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Władysława IV z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1896/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 lipca 2010
w/s przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo na okres 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu.

Zarządzenie nr 0151/EI/1897/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu pn. „ Budowa ciągu turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim- etap II.”

Zarządzenie nr 0151/GG/1898/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 lipca 2010
w/s ogłoszenia na dzień 24 września 2010 roku pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1899/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 lipca 2010
w/s ogłoszenia na dzień 27 sierpnia 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1900/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 lipca 2010
w/s dalszej dzierżawy gruntu pod tablicami reklamowymi na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

Zarządzenie nr 0151/EI/1900A/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Darłowie – ul. Zwycięstwa 1”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1901/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 lipca 2010
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Władysława IV z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1901A/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 lipca 2010
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Darłowie przy ul. Majora Hubala.

Zarządzenie nr 0151/ EI/1902/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Wyspiańskiego w Darłowie.”

Zarządzenie nr 0151/GG/1903/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 lipca 2010
w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 0151/EI/1904/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „ Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Gimnazjum Miejskim w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.”

Zarządzenie nr 0151/BF/1905/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 lipca 2010
w/s zmian budżetu gminy- Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/EI/1906/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 lipca 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem ściany oporowej zejścia do piwnicy budynku Ratusza Miejskiego w Darłowie praz wykonaniem robót w branży sanitarnej.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1907/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 lipca 2010
w/s udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1908/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 lipca 2010
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1909/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 lipca 2010
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-09-21 08:36:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-21 07:54:14)

 
 
ilość odwiedzin: 2019706

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X