☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GG/1981/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04 października 2010
w/s określenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty komunalne użytkowane rolniczo, na ogrody przydomowe, zieleń itp.

Zarządzenie nr 0151/GG/1982/10
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 04 października 2010
w/s podania do publicznej wiadomości wykazu z lokalem mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1983/10
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 04 października 2010
w/s ogłoszenia wykazu z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1984/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04 października 2010
w/s ogłoszenia wykazu z lokalem mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1985/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04 października 2010
w/s dalszej dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolne na rzecz dotychczasowych Dzierżawców.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1986/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.10.2010
w/s zmiany schematu organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego jednostki budżetowej – MZBK w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1987/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.10.2010
w/s ogłoszenia na dzień 10 listopada 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1988/10
Burmistrza Miasta Darłowo
07 października 2010
w/s nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Zarządzenie nr 0151/GG/1989/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08 października 2010
w/s ogłoszenia na dzień 22 listopada 2010 r. przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/OR/1990/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 października 2010
w/s udzielenia zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 6/102

Zarządzenie nr 0151/GG/1991/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie Ne 0151/GG/1992/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1993/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1994/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1995/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1996/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1997/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1998/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1999/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/2000/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2010
w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/BF/2001/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 października 2010
w/s zmian w budżecie gminy-Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2002/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 października 2010
w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 0151/GG/2003/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 października 2010
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości , przeznaczonych do sprzedaży w drodze

Zarządzenie Ne 0151/GG/2004/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 października 2010
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Darłowie przy ul. Władysława IV .

Zarządzenie nr 0151/EI/2005/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 października 2010
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w ulicy Wybickiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/2006/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 października 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „ Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na zapleczu ul. H. Wieniawskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/BF/2007/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 października 2010
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010

Zarządzenie nr 0151/OSS/2008/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 października 2010
w/s przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury.

Zarządzenie nr 0151/OSS/2009/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 października 2010
w/s przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2010/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 października 2010
w/s dokonania podziału lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bogusława x 14/4 na dwa oddzielne lokale o numerze 4 i numerze 4A.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2011/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „ Budowę parkingu przy ul H. Wieniawskieg0 21 w Darłowie obręb 13 działka nr 271, 269, 7/8, 13/28 „.

Zarządzenie nr 0151/GG/2012/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie ewidencyjnym numer 14 m. Darłowo, oznaczonej numerem geod. 270/16 z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej , położonej przy ulicy Majora Hubala 39.

Zarządzenie nr 0151/GG/2013/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej , położonej w Darłowie przy ul. Majora Hubala z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie nr 0151/GG/2014/2010
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej ,położonej w Darłowie przy ulicy Majora Hubala z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie nr 0151/GG/2015/2010
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej ,położonej w Darłowie przy ulicy Majora Hubala z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie nr 0151/GG/2016/2010
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej ,położonej w Darłowie przy ulicy Majora Hubala z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych.

‘Zarządzenie nr 0151/GG/2017/2010
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej ,położonej w Darłowie przy ulicy Majora Hubala z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie nr 0151/GG/2018/ 2010
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 21 października 2010
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej ,położonej w Darłowie przy ulicy Majora Hubala z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie Nr 0151/PO/2019/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010 r.

 Zarządzenie Nr 0151/GG/2020/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010r.

 Zarządzenie Nr 0151/GG/2021/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010r.

 Zarządzenie Nr 0151/GG/2022/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010r.

 Zarządzenie Nr 0151/GG/2023/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010r.

 Zarządzenie Nr 0151/GG/2024/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-10-25 14:52:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-24 07:41:19)

 
 
ilość odwiedzin: 2019699

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X