☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GKM/1/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu – Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z o.o. w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/2/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Darłowie przy ulicy Rzemieślniczej 15 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/GG/3/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie wydzierżawienia na kolejny okres, nieruchomości komunalnych należących do miast Darłowo, przeznaczonych do użytkowania na cele pozarolnicze.

Zarządzenie nr 0151/GKM/4/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GG/5/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/GG/6/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/GG/7/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/EI/9/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę mobilnego lodowiska – Plac T. Kościuszki w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/10/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Darłowie przy ulicy Stefana Żeromskiego 3.

Zarządzenie nr 0151/GG/11/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym w Darłowie przy ulicy Kowalskiej 15.

Zarządzenie nr 0151/OSS/12/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie składu i zasad powoływania Miejskiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania.

Zarządzenie nr 0151/OSS/13/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzenie nr 0151/GG/14/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/GG/15/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Przemysłowej 25 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 0151/BF/17/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu na refinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach”.

Zarządzenie nr 0151/BF/18/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/19/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/OR/20/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie odwołania Elżbiety Karlińskiej ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta.

Zarządzenie nr 0151/OSS/20A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie upoważnienia Pana Waldemara Wieczorka – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych do wyboru wykonawcy na dożywianie w roku 2011.

Zarządzenie nr 0151/GG/21/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 12 listopada 2010 roku, numer 0151/GG/2047/2010.

Zarządzenie nr 0151/OR/22/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem.

Zarządzenie nr 0151/OR/23/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Elżbiety Karlińskiej na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta.

Zarządzenie nr 0151/GG/25/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/26/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/OR/27/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 8/104.

Zarządzenie nr 0151/BF/28/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/28A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Przemysłowej 25 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 0151/OSS/29/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół w Darłowie oraz na rzecz Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GKM/30/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 0151/BF/31/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/32/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 grudnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 0151/OSS/33/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia środka trwałego na rzecz Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/OSS/34/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/EI/35/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Miejskiego Gimnazjum w Darłowie przy ul. Franciszkańskiej 2.

Zarządzenie nr 0151/GKM/36/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu przekazywania środków finansowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie za wykonanie zadania „Zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2010 roku”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/37/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu przekazywania środków finansowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie za wykonanie zadania „Zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2010 roku”.

Zarządzenie nr 0151/OSS/38/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przejęcia środka trwałego na stan Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/PO/39/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku.

Zarządzenie nr 0151/BF/40/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/41/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/OSS/41A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Darłowie na rzecz Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-12-23 11:38:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-24 10:53:55)

 
 
ilość odwiedzin: 2019698

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X