☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GKM/2041/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 3 listopada 2010 roku
zmieniające zarządzenie nr 0151/GKM/2011/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę parkingu przy ulicy Henryka Wieniawskiego 21 w Darłowie obręb 13 działka nr 271, 269, 7/2, 13/28”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2042/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 5 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z „Utwardzenie parkingu przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego dz. nr 74/10 obręb 9”.

Zarządzenie nr 0151/EI/2043/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 5 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia obejmującego budowę dróg dojazdowych do portu Darłowo, ścieżek pieszo-rowerowych, wjazdów, przejazdu kolejowego, budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego, przestawienia, usunięcia lub wymiany słupów energetycznych na etapie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz udziału w uzgodnieniach i opiniowaniu sporządzonego raportu o oddziaływaniu na środowisko z organami administracji państwowej i samorządowej oraz w trakcie konsultacji społecznych.

Zarządzenie nr 0151/EI/2044/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na zapleczu ul. H. Wieniawskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2045/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Likwidację istniejących osadników nieczystości płynnych zlokalizowanych na zapleczu ulic Powstańców Warszawskich 6-15, Morskiej 2-8, Pocztowej 37-42 i Pl. T. Kościuszki 11-16 w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2046/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z „Utwardzenie parkingu pomiędzy blokami nr 9 i 11 przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Darłowie dz. nr 28/2 i 28/5 obręb 11”.

Zarządzenie nr 0151/GG/2047/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 17 grudnia 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/2048/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/OSS/2049/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2011.

Zarządzenie nr 0151/GG/2050/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Darłowie z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/OSS/2051A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Świątkowskiej Dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie do dokonania czynności prawnych związanych z zakupem kamer do monitoringu terenu szkoły.

Zarządzenie nr 0151/OSS/2052/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Tatuśko Dyrektorowi Zespołu Szkół w Darłowie do dokonania czynności prawnych związanych z zakupem kamer do monitoringu terenu szkoły.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2053/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 listopada 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 0151/OR/2054/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 listopada 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 7/103.

Zarządzenie nr 0151/EI/2055/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z „Budową oświetlenia terenu zlokalizowanego na zapleczu ul. H. Wieniawskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/BF/2056/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/2057/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/OSS/2058/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń do wyposażenia miejskiego placu zabaw w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/2059/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z remontem budynku Ratusza Miejskiego w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2060/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z:
„Zagospodarowaniem terenu przy ulicy Podzamcze 3-5 w Darłowie na działkach nr 503/14, 504/3, 505/8 w obrębie ewidencyjnym nr 10”.

Zarządzenie nr 0151/GG/2061/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości , przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/OR/2062/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie przekazania zestawu komputerowego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP, ul. WOP 12, 76-150 Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/OR/2063/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie przekazania zestawu komputerowego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP, ul. WOP 12, 76-150 Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/EI/2064/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Gdyńskiej, Chińskiej oraz Puckiej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/2065/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Wybickiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/2066/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 0151/GG/2067/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Henryka Wieniawskiego 17 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 0151/EI/2068/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 listopada 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę otoczenia Zamku – ul. Zamkowa i ul. Krótka w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/BF/2069/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 listopada 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/2070/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GKM/2071/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 listopada 2010 roku
w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu opłat czynszowych wraz z odsetkami lokalu socjalnego przy ul. Chopina 6A/8 w Darłowie Panu Andrzejowi Bartkowiak.

Zarządzenie nr 0151/BF/2072/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2010-11-18 10:18:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-24 11:27:58)

 
 
ilość odwiedzin: 2019707

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X