☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GG/1910/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 9 września 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/BF/1911/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1912/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Darłowie Pani Barbary Zalewskiej.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1913/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Darłowie Pani Bożenie Tatuśko.

Zarządzenie nr 0151/EI/1914/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu budowlanego przepompowni wód opadowych na zapleczu ulicy Nadmorskiej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1915/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 16 września 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/EI/1916/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Budowa ulicy Jana Matejki w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1917/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa ulic Gdyńskiej, Chińskiej oraz Puckiej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1918/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim”.

Zarządzenie nr 0151/BF/1919/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/EI/1920/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy mjr Hubala w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1921/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie : przeznaczenia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 6A/11-12 w Darłowie na lokal socjalny.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1921A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę istniejących przyłączy na rury PCV o śr. 160mm, a także likwidacja istniejących osadników – szamb na działce nr 469/6 obręb 10 m. Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1922/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 12 m. Darłowo, oznaczonych numerami geodezyjnymi 77/10 i 77/21 z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej, położonej przy ulicy Miodowej 1 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1923/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Nadbrzeżnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1924/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 4 października 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1925/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie dalszej dzierżawy gruntu komunalnego na rzecz dotychczasowych Dzierżawców.

Zarządzenie nr 0151/BF/1926/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1927/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1928/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 sierpnia 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Zarządzenie nr 0151/EI/1929/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Przeprowadzenie prac budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachu oraz wykonaniem elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1930/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z „Remontem nawierzchnia placu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. Henryka Wieniawskiego 13”.

Zarządzenie nr 0151/BF/1931/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2010 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie nr 0151/BF/1932/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2010 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2010 roku.

Zarządzenie nr 0151/EI/1933/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Gimnazjum Miejskim w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1934/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Protasiewiczowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1935/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Tatuśko Dyrektorowi Zespołu Szkół w Darłowie do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zarządzenie nr 0151/OR/1935A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 5/101.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1936/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Berbeciowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Darłowie do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-09-21 08:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-24 09:32:43)

 
 
ilość odwiedzin: 2019709

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X