☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GG/1721/10
Burmistrza Miasto Darłowo
z dnia 1 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Miasto Darłowo w 2010 roku.

Zarządzenie nr 0151/GG/1722/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 2 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GG/1723/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 2 marca 2010 roku
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1724/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 2 marca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Darłowie przy ulicy Słowiańskiej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1725/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 2 marca 2010 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/GG/1726/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 3 marca 2010 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Darłowie przy ulicy Kotwicznej 8 w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1727/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 marca 2010 roku
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie.

Zarządzenie nr 0151/KW/1728/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 marca 2010
w sprawie przejęcia rocznego planu kontroli w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Darłowa na rok 2010.

Zarządzenie nr 0151/GG/1729/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wydawanie oświadczeń o samodzielności lokali.

Zarządzenie nr 0151/BF/1730/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 marca 2010 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1731/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 marca 2010 roku
w sprawie przekazania w utrzymanie nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/OR/1732/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 2/98.

Zarządzenie nr 0151/EI/1733/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę boiska sportowego w Darłowie” .

Zarządzenie nr 0151/1734/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu architektoniczno – budowlanego boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Miejskim w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1735/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 marca 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 6 położonego w Darłowie przy ulicy Zachodniej 13 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1736/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/BF/1737/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1738/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1739/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 marca 2010 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/BF/1740/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za 2009 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1741/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2009.

Zarządzenie nr 0151/EI/1742/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji p.n. Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo” .

Zarządzenie nr 0151/EI/1743/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ulicy Jana Matejki w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1744/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1745/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Chińskiej 6 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1746/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 marca 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku położonym w Darłowie przy ulicy Powstańców Warszawskich 29.

Zarządzenie nr 0151/GG/1747/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 marca 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 5 w budynku położonym w Darłowie przy ulicy Bogusława X 4.

Zarządzenie nr 0151/BF/1748/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1749/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GG/1750/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 30 kwietnia 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1751/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Likwidację istniejącego osadnika wraz z przebudową istniejących przykanalików i studzienki zbiorczej na działce nr 504/3 obr. 10 m. Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1752/10
Burmistrza Miasta Darłowo
Z dnia 30 marca 2010 roku
W sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „wykonanie zatoki postojowej przy ul. Królowej Jadwigi na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 15/9 w obrębie ewidencyjnym 13 w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1753/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielania zamówienia publicznego na wydawanie oświadczenia o samodzielności lokalu.

Zarządzenie nr 0151/BF/1754/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/EI/1755/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie serwisu internetowego celem promocji realizowanych przez Gminę Miasto Darłowo projektów:
- Budowa deptaku w Darłówku Zachodnim – ul. Władysława IV, umowa nr UDA-RPZP-05.01.01-32-032/09-00;
- Budowa infrastruktury turystycznej parku na wyspie łososiowej w Darłowie umowa nr UDA-RPZP-05.01.01-32-031/09-00;
- Budowa promenady przy latarni morskiej w Darłówku Wschodnim umowa nr UDA-RPZP-05.01.01-32-034/09-00;
-Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo, umowa nr UDA-RPZP-05.01.01-32-033/09-00,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Zarządzenie nr 0151/EI/1756/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielania zamówienia publicznego na wykonie aktualizacja posiadanych przez Gminę Miasto Darłowo audytów energetycznych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzoru kart audytów , a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Aktualizacja dotyczy audytów energetycznych dla budynku:
1. Przedszkole nr 1, Darłowo ul. Morska 53.
2. Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej (bud. 1), Darłowo, ul. M.C.Skłodowskiej 44.
3. Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej ( bud.2), Darłowo, ul. Królowej Jadwigi 3.
4. Przedszkole nr 3 „Jacek i Agatka”, Darłowo ul. Zamkowa 6.
5. Zespół Szkół w Darłowie, Darłowo ul. Zwycięstwa 1.
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP Darłowo ul. WOP 12.
7. Miejskie Gimnazjum w Darłowie, Darłowo ul. Franciszkańska 2.
8. Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego, Darłowo ul. Chopina 4.
9. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Darłowo ul. Sportowa 1.
10. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Darłowo ul. Moniuszki 7B.
11. Urząd Miasta Darłowo, Pl. Tadeusza Kościuszki 9.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-09-21 08:42:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-19 09:16:44)

 
 
ilość odwiedzin: 2019700

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X