☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/OR/1839/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/GG/1840/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości komunalnych na cele pozarolnicze.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1841/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GG/1842/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w Darłowie przy ulicy Majora Hubala przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie nr 0151/OR/1843/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 4/100.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1844/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego ulicy Hotelowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1845/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia frontowego terenu Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie przy ul. Chopina 4.

Zarządzenie nr 0151/EI/1846/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem balustrady na moście przy ulicy Powstańców Warszawskich w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/EI/1847/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie projektów budowlanych dot. przebudowy komór zasypowych przy budynku ratusza w Darłowie na sanitariaty publiczne (ogólnodostępne).

Zarządzenie nr 0151/EI/1848/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Protasiewiczowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/EI/1849/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem schodów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1850/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 30 lipca 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/BF/1851/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1852/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wydawanie oświadczeń o samodzielności lokali.

Zarządzenie nr 0151/EI/1853/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablicy pamiątkowej mającej na celu promocję unijnego źródła dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013- dla realizacji projektu pod nazwą: BUDOWA DEPTAKU W DARŁÓWKU ZACHODNIM – UL. WŁADYSŁAWA IV.

Zarządzenie nr 0151/EI/1854/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablicy pamiątkowej mającej na celu promocję unijnego źródła dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013- dla realizacji projektu pod nazwą: BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PARKU NA WYSPIE ŁOSOSIOWEJ W DARŁOWIE.

Zarządzenie nr 0151/EI/1855/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablicy pamiątkowej mającej na celu promocję unijnego źródła dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013- dla realizacji projektu pod nazwą: PRZEBUDOWA STAROMIEJSKIEGO RYNKU W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE DARŁOWO.

Zarządzenie nr 0151/GG/1857/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 0151/EI/1859/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1860/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1861/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 czerwca 2010 roku
w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok 2010 w szkołach prowadzonych przez Miasto Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/BF/1862/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1863/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ulicy Podzamcze 4 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1864/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 0151/EI/1865/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/EI/1866/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 20 pilotów oraz montaż szafy zabezpieczającej układ centralnego sterowania słupa parkingowego automatycznego wbudowanego w ciągu deptaku – ul. Władysława IV w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1867/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Darłowie przy ulicy Stefana Żeromskiego 33.

Zarządzenie nr 0151/OR/1868/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 czerwca 2010 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 0151/OR/1868/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 07 czerwca 2010 r., w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/EI/1869/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Chabrowej oraz w części ulic Fiołkowej i Makowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1870/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Darłowie – ul. Zwycięstwa 1”.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1871/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie składu i regulaminu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrzonych ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. udzielanie poradnictwa prawnego i psychospołecznego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii.

Zarządzenie nr 0151/GG/1872/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1873/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 0151/BF/1874/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1875/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1876/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1877/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „utwardzenie parku pomiędzy blokami nr 7 i 9 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na działce nr 26 obręb ewidencyjny nr 11 m. Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1877A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie robót dodatkowych podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo”.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-06-09 15:02:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-18 13:19:19)

 
 
ilość odwiedzin: 2019695

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X