☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GG/1937/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/EI/1938/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1939/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych betonowych sześciokątnych w ciągu ulicy Chabrowej oraz w części ulic Fiołkowej i Makowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1940/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę otoczenia Zamku – ul. Zamkowa i ul. Krótka w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1941/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 2 września 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/BF/1942/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 3 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/EI/1943/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 3 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu związanego z likwidacją kolizji i przebudową sieci 15kV w obrębie projektowanej Obwodnicy do Darłówka”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1944/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania i konserwacji boisk sportowych w Darłowie z nawierzchnią ze sztucznej trawy”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1945/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych, mających na celu promocje unijnego źródła dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013- projektu pod nazwą:
Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim – etap II.

Zarządzenie nr 0151/EI/1946/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych, mających na celu promocje unijnego źródła dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013- projektu pod nazwą:
Budowa boiska sportowego w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1947/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie dalszej dzierżawy gruntu komunalnego na rzecz dotychczasowych Dzierżawców.

Zarządzenie nr 0151/GG/1948/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie dalszej dzierżawy gruntów użytkowanych na cele ogrodniczo – warzywne, ogrody przydomowe, rekreacyjne oraz pod zieleń.

Zarządzenie nr 0151/BF/1949/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1950/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1952/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 września 2010 roku
w sprawie nabycia części nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/GG/1953/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15 września 2010 roku
w sprawie nabycia części nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/GG/1954/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku położonym w Darłowie przy ulicy Okrężnej 20.

Zarządzenie nr 0151/GG/1955/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1956/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1957/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Kościelnej z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/BF/1958/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1959/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 28 października 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1960/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 4 listopada 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1960A/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 0151/BF/1961/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1962/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie dalszej dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Św. Gertrudy, użytkowanej jako strzeżony parking samochodowy.

Zarządzenie nr 0151/EI/1963/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 września 2010 roku
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/GG/1964/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Darłowie przy ulicy Powstańców Warszawskich 67, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1965/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Darłowie przy ulicy Wałowej 33, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1966/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie odwodnienia ROD „PRZYMORZE” zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Darłowie – I etap”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1967/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1968/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu z nieruchomością, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1969/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1970/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie nr 0151/GG/1971/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wydawanie opinii o wartości rynkowej wyposażenia.

Zarządzenie nr 0151/BF/1972/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1973/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1974/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pn. „Kasztanowce nas wzywają, niech im wszyscy pomagają”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1975/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1976/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę parkingu przy ulicy Henryka Wieniawskiego 21 w Darłowie obręb 13 działka nr 271, 269, 7/8, 7/2, 13/28”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1977/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Zarządzenie nr 0151/OC/1978/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Renowację rowu melioracyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. Lotników Morskich, a przepompownią wód Darłówko Zachodnie na długości 1635 mb”.

Zarządzenie nr 0151/OC/1979/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Renowację rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Roweckiego – ujście kanalizację burzowej na długości 580 mb”.

Zarządzenie nr 0151/OC/1980/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Renowację rowu melioracyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. Lutosławskiego w kierunku cmentarza przy ul. Chopina według mapki stanowiącej załącznik nr 1”.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-09-21 08:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-24 08:06:41)

 
 
ilość odwiedzin: 2019711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X