☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane


Zarządzenie nr 0151/OSS/1653/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zorganizowania pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1654/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zorganizowania pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1655/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zorganizowania pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1656/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2010 roku zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1657/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie sposobu przekazywania środków finansowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Darłowie za wykonanie zadania „Zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2010 roku”

Zarządzenie nr 0151/GKM/1657 A/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Darłowie wykonanie zadania „Utrzymanie terenów zieleni w mieście Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1658/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie sposobu przekazywania środków finansowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Darłowie za wykonanie zadania „Zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2010 roku”

Zarządzenie nr 0151/GG/1659/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 6 stycznia 2010 roku
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 0151/BF/1660/10 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 7 stycznia 2010 r

Zarządzenie nr 0151/GG/1661/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 stycznia 2010 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 496/1, 489/ 1 i 501/5, położonych w Darłowie w obrębie ewidencyjnym 10 z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Rynkowej 2b.

Zarządzenie nr 0151/GG/1662/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr C1 w budynku położonym w Darłowie przy ulicy Żeromskiego 55

Zarządzenie nr 0151/GKM/1663/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług weterynaryjnych na rzecz Miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1664/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Prace polegające na opróżnianiu pojemników przeznaczonych do zbiórki odchodów zwierzęcych”


Zarządzenie nr 0151/GG/1665/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Zarządzenie nr 0151/EI/1666/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 stycznia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru archeologicznego ” podczas realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1667/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 stycznia 2010 roku
w sprawie sprostowania udziałów w częściach wspólnych budynku położonego w Darłowie przy ulicy Morskiej 54.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1668/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 stycznia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/BF/1669/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 15 stycznia 2010r.

Zarządzenie nr 0151/GG/1670/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 18 stycznia 2010r.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1671/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 stycznia 2010 roku
w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 roku, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/OSS/1672/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 stycznia 2010 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1673/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę parkingów przy ulicach: Henryka Wieniawskiego 23 i Rynkowa 6 w Darłowie ”

Zarządzenie nr 0151/GG/1674/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 0151/BF/1675/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy- Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1676/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania p.n. „Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/BF/1677/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania p.n. „Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/OR/1678/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie zamówienia publicznego na druk „Wiadomości Darłowskich” nr 1/97

Zarządzenie nr 0151/BF/1679/10 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 stycznia 2010r.

Zarządzenie nr 0151/OR/1680/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie przekazania licencji Systemu F- K 2.0 na rzecz jednostek organizacyjnych misata Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/OR/1681/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu budowlanego budowy parkingu wraz z dojazdem przy ulicy Henryka Wieniawskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/OR/1682 A/10
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zorganizowania pozalekcyjnych zajęć w ramach Programu Profilaktycznego Szkoły dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych p.n. Ferie zimowe 2010- „Śnieżnie, bezpiecznie i kolorowo”.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-09-21 08:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-17 08:46:30)

 
 
ilość odwiedzin: 2019697

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X