☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 21.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 0151/GG/1804/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Darłowie przy ulicy Chińskiej 6.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1805/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 4 maja 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 0151/EI/1806/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Wiosennej i Letniej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1807/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 maja 2010 roku
zmieniające zarządzenie nr 0151/GKM/1780/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Utwardzenie opaski drogi przy ul. Emilii Plater na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 293/2 w obrębie ewidencyjnym 14”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1808/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 maja 2010 roku
zmieniające zarządzenie nr 0151/GKM/1792/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami zakończonymi wypustami ulicznymi w ulicy Portowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1809/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 7 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Wymianę przyłączy kanalizacji deszczowej z rur betonowych na rury PCV w ulicy Hotelowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1810/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Renowację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Darłowo”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1811/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia na dzień 29 czerwca 2010 roku przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1812/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Leśnej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GKM/1813/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Remont istniejącego chodnika na terenie zieleni miejskiej w Darłowie”.

Zrządzenie nr 0151/GKM/1814/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „utwardzenie nawierzchni kostka typu polbruk dz. nr 48 obr. 10 w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1815/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie powołania Miejskiego Biura Wyborczego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie nr 0151/EI/1816/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu budowlanego budowy kompleksu boisk sportowych zlokalizowanych przy ul. Wyspiańskiego w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1817/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Darłowie przy ulicy Majora Hubala.

Zarządzenie nr 0151/EI/1818/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności dla projektu pod nazwą: Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich.

Zarządzenie nr 0151/EI/1819/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu Wyspy Łososiowej zlokalizowanego przy ul. M.C. Skłodowskiej w Darłowie.

Zarządzenie nr 0151/BF/1820/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 maja 2010 roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1821/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 maja 2010 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/EI/1822/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ulicy mjr Hubala w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1823/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie wydzierżawienia na kolejny okres, gruntu komunalnego położonego przy ul. Słowiańskiej 3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie nr 0151/GG/1824/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1825/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie reklam.

Zarządzenie nr 0151/EI/1826/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Chabrowej oraz części ulic Fiołkowej i Makowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/EI/1827/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę drogi tymczasowej z płyt drogowych betonowych sześciokątnych w ciągu ulicy Chabrowej oraz części ulic Fiołkowej i Makowej w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1828/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Marynarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1829/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli przeznaczona lub wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe na terenie miasta Darłowo.

Zarządzenie nr 0151/EI/1830/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu budowlano – technologicznego przyłącza gazowego do znicza zlokalizowanego na Placu Tadeusza Kościuszki w Darłowie”.

Zarządzenie nr 0151/GG/1831/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej.

Zarządzenie nr 0151/GG/1832/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Przemysłowej 19 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1833/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Przemysłowej 25 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1834/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Darłowie przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego 14-16 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 0151/GG/1835/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości , przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 0151/BF/1836/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/BF/1837/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy – Miasta Darłowo na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/GG/1838/2010
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 14 kwietnia 2010 roku, numer 0151/GG/1777/2010.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2010-09-21 08:39:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2011-10-17 14:10:57)

 
 
ilość odwiedzin: 2019702

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X