☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.2072.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.10.2018
w/s podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.2073.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.10.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Rybackiej 8 i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego tą nieruchomość.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2074.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.10.2018
w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2075.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.10.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Frezowanie nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji ulicy H. Wieniawskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr OSS.0050.2076.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.10.2018
w/s przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Zarządzenie Nr GG.0050.2077.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.10.2018
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.2078.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.10.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2079.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.10.2018
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Zarządzenie Nr GG.0050.2080.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.10.2018
w/s obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.2081.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.10.2018
w/s ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 7 położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.2082.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.10.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza WOP".

Zarządzenie Nr BF.0050.2083.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.10.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.2084.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.10.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2085.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.10.2018
w/s przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. M. C. Skłodowskiej 11/1 w Darłowie na lokal socjalny.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2086.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.10.2018
w/s przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Kanałowej 1 w Darłowie na lokal socjalny.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2087.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.10.2018
w/s przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Pocztowej 7 w Darłowie na lokal socjalny.

Zarządzenie Nr GG.0050.2088.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.10.2018
w/s ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 16 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2089.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.10.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.2090.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.10.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu pn. "Oaza zieleni przy dworcu" w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.2091.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.10.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych dzierżawców.

Zarządzenie Nr GG.0050.2092.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.10.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2093.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.10.2018
w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr GG.0050.2094.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.10.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr BF.0050.2095.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.10.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.2096.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.10.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.2097.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.10.2018
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej części nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków jednej z nieruchomości do niej przyległych.

Zarządzenie Nr GG.0050.2098.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.10.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.2099.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.10.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2100.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.10.2018
w/s trybu postępowania przy przekazaniu budynku Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza przy ul. Franciszkańskiej 2 w Darłowie Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.2101.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.10.2018
w/s ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Łososiowej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2102.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.10.2018
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2103.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.10.2018
w/s przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Komunalnych w zarządzanie dwóch budynków, łącznie osiem lokali socjalnych, położonych w Darłowie przy ul. Wybickiego dz. nr 154/34 obręb 13 miasta Darłowo, ul. Chopina 154/33 obręb 13 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2103A.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.10.2018
w/s wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Darłowo ośmiu lokali, położonych w Darłowie w budynkach przy ul. Wybickiego ( dz. nr 154/34 obręb 13 m. Darłowo) oraz przy ul. Chopina ( dz. nr 154/33 obręb 13 m. Darłowo) z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2104.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.10.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wymianę opraw oświetleniowych i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr BF.0050.2105.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.10.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.2106.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.10.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.2107.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31.10.2018
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego części nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków jednej z nieruchomości do niej przyległych.

Zarządzenie Nr GG.0050.2108.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31.10.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2018-10-02 09:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-12-17 10:03:51)

 
 
ilość odwiedzin: 2218056

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X