☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.1148.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.06.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległych.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1149.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.06.2018
w/s ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowo - usługowo - rekreacyjnych na plaży w Darłówku Zachodnim i Darłówku Wschodnim w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.

Zarządzenie Nr GG.0050.1150.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.06.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1151.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.06.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1152.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.06.2018
w/s nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Zarządzenie Nr GG.0050.1153.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.06.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr GG.0050.1154.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.06.2018
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym numer 12 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1155.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.06.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych od zewnątrz, ściany szczytowej od wewnątrz, mansard oraz stropu nad poddaszem w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.1156.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.06.2018
w/s sprzedaży bezprzetargowej części nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Kotwicznej 5.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1157.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.06.2018
w/s składu i zasad powoływania członków Kapituły  opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określania regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1158.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.06.2018
w/s upoważnienia Pana Waldemara Wieczorka Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1159.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.06.2018
w/s upoważnienia Pani Marii Szafraniec Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.1160.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.06.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr BF.0050.1161.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.06.2018
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1162.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.06.2018
w/s powołania składu osobowego Kapituły opiniującej w 2018 roku wnioski o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zarządzenie GKM.0050.1163.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.06.2018
w/s ogłoszenia negocjacji cenowych na dzierżawę miejsc handlowo-usługowo-rekreacyjnych na plaży w Darłówku Zachodnim i Darłówku Wschodnim w okresie od 25 czerwca 2018 do 14 września 2018 r.

Zarządzenie Nr GG.0050.1164.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.06.2018
w/s zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1165.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.06.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 3, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1166.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.06.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/10, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1167.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.06.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/5, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1168.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.06.2018
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego części niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków jednej z nieruchomości do niej przyległych.

Zarządzenie Nr GG.0050.1169.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.06.2018
w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego części niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków jednej z nieruchomości do niej przyległych.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1170.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.06.2018
w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.1171.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2018
w/s użyczenia nieruchomości na kolejny okres trzech lat.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1172.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.06.2018
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu w Darłowie.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1173.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.06.2018
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1174.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.06.2018
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1175.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.06.2018
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Miejskiej Biblioteki w Publicznej im. Agnieszki Osieckiej, Filia w Darłówku.

Zarządzenie Nr GG.0050.1176.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.06.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1177.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.06.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych od zewnątrz, ściany szczytowej od wewnątrz, mansard dachu od wewnątrz oraz stropu nad poddaszem w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.1178.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.06.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr BF.0050.1179.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.06.2018
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1180.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.06.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1181.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.06.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania: "Sprzątanie i utrzymanie czystości terenu plaż (do podstawy wydm), zejść oraz zjazdów na plaże".


 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2018-06-05 11:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-08-21 12:21:46)

 
 
ilość odwiedzin: 2217543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X