☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr ZP.0050.2012.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Urządzenie miejsca odpoczynku i rekreacji p.n. "Miejsce odpoczynku nie tylko dla rowerzystów" w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.2013.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.08.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr GG.0050.2014.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.08.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne i hodowlane.

Zarządzenie Nr GG.0050.2015.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.08.2018
w/s ustalenia wysokości pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarządzenie Nr GG.0050.2016.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.08.2018
w/s podania do publicznej wiadomości wykazu z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.00050.2017.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.08.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2018.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych od zewnątrz, ściany szczytowej od wewnątrz, mansard dachu od wewnątrz oraz stropu nad poddaszem w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.2019.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Frezowanie nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji ulicy H. Wieniawskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr BF.0050.2020.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.08.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.2021.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.08.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości do nich przyległych.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2022.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.08.2018
w/s uchylenia zarządzeń dotyczących przekazania środka trwałego w postaci defibrylatora AED Lifeline, na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej - Filia w Darłówku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2023.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.08.2018
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2018 r. w wieku powyżej 60 lat.

Zarządzenie Nr GG.0050.2024.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.08.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2025.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu p.n. "Oaza zieleni przy dworcu" w Darłowie".

Zarządzenie Nr OSS.0050.2026.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.08.2018
w/s powołania Komisji ds. dokonania oceny przygotowania przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2018/2019, których organem prowadzącym jest Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2027.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.08.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania : "Sprzątanie i utrzymanie czystości terenu plaż (do podstawy wydm), zejść oraz zjazdów na plażę".

Zarządzenie Nr GG.0050.2028.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.08.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie.

Zarządzenie Nr BF.0050.2029.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.08.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.2030.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.08.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2031.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlanego utwardzenia nawierzchni drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach 67/41 oraz 67/37 obręb 06 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2032.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.08.2018 r.
w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2033.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Urządzenie miejsca odpoczynku nie tylko dla rowerzystów" w Darłowie".

Zarządzenie Nr OSS.0050.2034.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.08.2018
w/s zmiany Zarządzenia nr OSS.0050.1145.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2019.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2035.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Frezowanie nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji ulicy H. Wieniawskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr GKM.0050.2036.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.08.2018
w/s powołania Komisji Mieszkaniowej do przydziału nowo wybudowanych lokali socjalnych, przy ul. J. Wybickiego i ul. F. Chopina w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.2039.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.08.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr BF.0050.2040.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.08.2018
w/s przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy - Miasto Darłowo za I półrocze 2018 roku.

Zarządzenie Nr BF.0050.2041.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.08.2018
w/s przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy - Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zarządzenie Nr BF.0050.2042.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.08.2018
w/s przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Zarządzenie Nr GG.0050.2043.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.08.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2044.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wymianę opraw oświetleniowych i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr BF.0050.2045.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.08.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2046.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.08.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Renowację i modernizację fontanny Rybaka w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.2047.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.08.2018
w/s ogłoszenia o sporządzeniu wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

 

 

Wytworzył:
Marta Antosik
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2018-08-06 12:28:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-10-16 11:03:42)

 
 
ilość odwiedzin: 2217986

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X