☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr OSS.0050.7.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.12.2018
w/s ogłoszenia konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do lat 3 w formie żłobka na 2019 r.

Zarządzenie Nr GG.0050.8.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.12.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.9.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.12.2018
w/s wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie nr GG.0050.10.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.12.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Nr GG.0050.11.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.12.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych dzierżawców.

Zarządzenie Nr OSS.0050.12.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.12.2018
w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 roku zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr OSS.0050.13.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.12.2018
w/s ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr OSS.0050.14.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.12.2018
w/s uchylenia Zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w roku 2018 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób i wyboru oferty oraz podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie Nr OSS.0050.15.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.12.2018
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

Zarządzenie Nr BF.0050.16.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.12.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.17.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.12.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 9 lat.

Zarządzenie Nr GG.0050.18.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.12.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.19.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.12.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr OSS.0050.20.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.12.2018
w/s zmiany zarządzenia Nr 0151/OSS/1692/10 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej i określenia wzoru wnioski o przyznanie nagrody dyrektorom samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.12.2018
w/s odwołania Elżbiety Karlińskiej ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta.

Zarządzenie Nr OSS.0050.22.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.12.2018
w/s powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo, któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do lat 3 w formie żłobka na 2019 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.23.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.12.2018
w/s ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowa przy ulicy Nadmorskiego.

Zarządzenie Nr BF.0050.24.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.12.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.25.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia  28.12.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.26.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.12.2018
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

Zarządzenie Nr BF.0050.27.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31.12.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Wytworzył:
Marta Antosik
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2018-12-03 09:59:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-01-16 14:30:42)

 
 
ilość odwiedzin: 2217968

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X