☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.2109.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.11.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych w 2019 roku na potrzeby Gminy Miasto Darłowo".

Zarządzenie Nr OSS.0050.2110.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.11.2018
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr GG.0050.2112.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.11.2018
w/s ustalenia wysokości stawek czynszu netto za bezprzetargowe wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.2113.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.11.2018
w/s ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sportowej w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.2114.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.11.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.2115.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.11.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ZP.0050.2116.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.11.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy - Miasto Darłowo".

Zarządzenie Nr BF.0050.2117.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.11.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.2118.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.11.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.2119.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.11.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr GG.0050.2120.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.11.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr GG.0050.2121.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.11.2018
w/s nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2123.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.11.2018
w/s udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób i wyboru oferty oraz podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie Nr OC.0050.2124.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.11.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego zlecenia do wykonania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2125.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.11.2018
w/s zmian w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.2126.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.11.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2127.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.11.2018
w/s wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia Nr OSS.120.29.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 23 listopada 2017 r. Polityki bezpieczeństwa w systemie informatycznym oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2128.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.11.2018
w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2129.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.11.2018
w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr 0050.1.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.11.2018
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.2.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.11.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.3.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.11.2018
w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2019.

Zarządzenie Nr GG.0050.4.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.11.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług wyceny działek gruntu/ewidencyjnych i nieruchomości w 2019 roku na potrzeby Gminy Miasto Darłowo oraz potwierdzanie aktualności wykonanych operatów szacunkowych".

Zarządzenie Nr GG.0050.5.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.11.2018
w/s zmiany zarządzenia Nr GG.0050.2112.2018 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 8 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr BF.0050.6.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.11.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Wytworzył:
Marta Antosik
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2018-11-05 14:26:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-01-08 14:38:26)

 
 
ilość odwiedzin: 2218014

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X