☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.1182.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.07.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1183.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.07.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Makowej w obrębie ewidencyjnym numer 7miasta Darłowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1184.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.07.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie.

Zrządzenie Nr ZP.0050.1185.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.07.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy placu zabaw przy ulicy Karłowicza w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.1186.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.07.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy Nadmorskiej w obrębie ewidencyjnym numer 2.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1187.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.07.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego stworzenia miejsca rekreacji na działkach 34/40 oraz 33/2 obręb 10 miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1188.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.07.2018
w/s przyjęcia Regulaminu wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg przewidzianych w Programie "Darłowska Karta Seniora".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1189.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.07.2018
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2018 r. w wieku powyżej 60 lat.

Zarządzenie Nr PM.0050.1190.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.07.2018
w/s wprowadzenia Regulaminu imprez Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1191.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.07.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu p.n. "Oaza zieleni przy dworcu" w Darłowie".

Zarządzenie Nr BF.0050.1192.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.07.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1193.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.07.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1194.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.07.2018
w/s przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zarządzenie Nr GG.0050.1195.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.07.2018
w/s ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowa przy ulicy Nadmorskiej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1196.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.07.2018
w/s wykazu części nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1197.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.07.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1198.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.07.2018
w/s powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie.

Zarządzenie Nr OC.0050.1198A.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.07.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego zlecenia robót konserwacyjnych i naprawczo-montażowych syren alarmowych, które są własnością  i funkcjonują na terenie Miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1199.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.07.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 13, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr GG.0050.2000.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.07.2018
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 7 położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.2001.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2018
w/s sprzedaży lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Rzemieślniczej 15 w Darłowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.2002.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.07.2018
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 96/53 położonej przy ulicy Władysława IV 1a w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowa.

Zarządzenie Nr BF.0050.2003.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.07.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.2004.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.07.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2005.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.07.2018
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OSS.0050.2006.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.07.2018
w/s powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie Pani Elżbiecie Mielczarek - Waluch.

Zarządzenie Nr GG.0050.2007.2018
Burmistrz Miasta Darłowo
z dnia 20.07.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 10, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr BF.0050.2008.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.2009.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2010.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2018
w/s umorzenia zadłużenia czynszowego byłego najemcy lokalu socjalnego przy ul. Portowej 4a/17 w Darłowie Pana Ryszarda Bieleckiego z powodu zgonu.

Zarządzenie Nr GKM.0050.2011.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania: "Sprzątanie i utrzymanie czystości terenu plaż (do podstawy wydm), zejść oraz zjazdów na plaże".

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Antosik
(2018-07-03 14:52:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-08-24 08:58:07)

 
 
ilość odwiedzin: 2217678

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X