☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr BF.0050.1038.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.03.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.1039.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.03.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1040.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.03.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1041.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.03.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego targu rybnego w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1042.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.03.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia ulic Wczasowej i Jagiellońskiej w Darłowie".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1043.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.03.2018
w/s powołania komisji do dokonania oceny prac plastycznych w ramach konkursu pn.: "Bałtyk moimi oczami".

Zarządzenie Nr GG.0050.1044.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.03.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy Nadmorskiej w obrębie ewidencyjnym numer 2.

Zarządzenie Nr GG.0050.1045.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.03.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr ZP.0050.1046.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.03.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1047.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.03.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie nowych kompozycji na Wyspie Łososiowej w Darłowie - działka 18/8 obręb 12 Miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr GG.0050.1048.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.03.2018
w/s użyczenia nieruchomości pod realizację inwestycji pn. "Remont jazu piętrzącego na rzece Wieprzy w m. Darłowo".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1049.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.03.2018
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1050.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.03.2018
w/s przyjęcia do realizacji ostatecznych list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne, socjalne i zamienne w 2018 r.

Zarządzenie Nr BF.0050.1051.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1052.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1053.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2018
w/s przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2017 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1054.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2018
w/s przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1055.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonanie zadania "Zimowe i letnie utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2018 roku".

Zarządzenie nr GKM.0050.1056.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2018
w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1057.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.03.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy Nadmorskiej w obrębie ewidencyjnym numer 2.

Zarządzenie Nr EI.0050.1058.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.03.2018
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Przedszkola Nr 2 w Darłowie.

Zarządzenie Nr OR.0050.1059.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.03.2018
w/s przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie i Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Antosik
(2018-03-09 07:40:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-08-16 10:13:51)

 
 
ilość odwiedzin: 2218053

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X