☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.1106.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.05.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Władysława IV 1A.

Zarządzenie Nr GG.0050.1107.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.05.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Władysława IV 1B.

Zarządzenie Nr GG.0050.1108.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.05.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Władysława IV IC.

Zarządzenie Nr GG.0050.1109.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.05.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Władysława IV 1D.

Zarządzenie Nr GG.0050.1110.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.05.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres do lat 3.

Zarządzenie Nr GG.0050.1111.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.05.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1112.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.05.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1113.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.05.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych od zewnątrz, ściany szczytowej od wewnątrz, mansard dachu od wewnątrz oraz stropu nad poddaszem w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1114.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.05.2018
w/s ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowo-usługowo-rekreacyjnych na plaży w Darłówku Zachodnim i Darłówku Wschodnim w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1115.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.05.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wymianę opraw oświetleniowych i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.1116.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 371, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1117.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 372, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1118.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 373, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1119.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 374, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1120.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 375, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1121.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 376, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1122.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 377, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1123.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 378, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1124.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 379, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1125.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 380, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1126.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 381, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1127.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 382, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1128.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1129.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 384, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1130.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 389, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1131.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 400, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1132.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.05.2018
w/s ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowo-usługowych w okresie sezonu letniego 2018 roku, położonych na deptaku ulicy Władysława IV w Darłówku Zachodnim.

Zarządzenie Nr GG.0050.1133.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.05.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerami geodezyjnymi : 27/50 i 27/65, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1134.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.05.2018
w/s zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1135.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.05.2018
w/s ogłoszenia negocjacji cenowych na handel obnośny na plażach w Darłówku Wschodnim oraz w Darłówku Zachodnim w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.

Zarządzenie Nr GG.0050.1136.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.05.2018
w/s przeznaczenia lokalu socjalnego nr 4 położonego przy ul. Józefa Wybickiego 4B w Darłowie na lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr GG.0050.1137.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.05.2018
w/s wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr GG.0050.1138.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.05.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie.

Zarządzenie Nr BF.0050.1139.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.05.2018
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie.

Zarządzenie Nr BF.0050.1140.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.05.2018
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie.

Zarządzenie Nr BF.0050.1141.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.05.2018
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.1142.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.05.2018
w/s zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo oraz sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1143.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.05.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr GG.0050.1144.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.05.2018
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1145.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.05.2018
w/s Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2019.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1146.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.05.2018
w/s trybu zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2019.

Zarządzenie nr BF.0050.1147.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.05.2018
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Antosik
(2018-05-02 11:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-08-16 10:14:10)

 
 
ilość odwiedzin: 2218022

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X