☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr ZP.0050.1006.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Przebudowę targowiska miejskiego w Darłowie" realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1007.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.02.2018
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1008.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.02.2018
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1009.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.02.2018
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1010.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1011.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Makowej, Nagietkowej, Fiołkowej, Chabrowej w Darłowie".

Zarządzenie Nr GKM.0050.1012.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.02.2018
w/s przeznaczenia lokalu socjalnego nr 4 położonego przy ul. Rzemieślniczej 41 w Darłowie na lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1013.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni z betonowej i kamiennej kostki oraz płyt betonowych i kamiennych na terenie miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1014.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.02.2018
w/s wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Rad Osiedli w Darłowie w roku 2018.

Zarządzenie Nr GG.0050.1015.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.02.2018
w/s oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 60-69, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Darłowo, z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1016.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.02.2018
w/s oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy 1-go Maja 7.

Zarządzenie nr KW.0050.1017.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.02.2018
w/s przyjęcia rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Darłowo na rok 2018.

Zarządzenie Nr KW.0050.1018.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.02.2018
w/s przyjęcia rocznego planu kontroli w niepublicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miasto Darłowo na rok 2018.

Zarządzenie Nr KW.0050.1019.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.0.2018
w/s przyjęcia rocznego planu kontroli w żłobkach na terenie Gminy Miasto Darłowo na rok 2018.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1020.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Bieżące remonty cząstkowe masą mineralno - bitumiczną "na gorąco" na drogach zarządzanych przez Burmistrza Miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1021.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego targu rybnego w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1022.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę miejsc postojowych na ul. Rzemieślniczej w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.1023.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.02.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1024.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wymianę stolarki okiennej i drzwi piwnicznych w budynku Ratusza Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1025.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.02.2018
w/s powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1026.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.02.2018
w/s uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1027.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.02.2018
w/s ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.1028.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.02.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Henryka Wieniawskiego numer 7C, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1029.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.02.2018
w/s udzielenia 50 % bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1030.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.02.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1031.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.02.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy Makowej.

Zarządzenie Nr BF.0050.1032.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.02.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1033.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.02.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.1034.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.02.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1035.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.02.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1036.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.02.2018
w/s powołania zespołu koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Programu ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Darłowo na lata 2018 - 2020.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2018-02-01 15:32:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-08-21 12:33:40)

 
 
ilość odwiedzin: 2217696

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X