☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 04.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.1060.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1061.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1062.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1063.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1064.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1065.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1066.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1067.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1068.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1069.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.04.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1070.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.04.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1071.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.04.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania p.n. "Oaza zieleni przy dworcu" w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1072.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.04.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania p.n."Miejsce odpoczynku nie tylko dla rowerzystów" w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.1073.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 7, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1074.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerami geodezyjnymi : 28/1 i 29/4, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1075.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym : 117/10, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1076.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 42/4, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1077.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 42/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1078.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 42/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1079.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 42/7, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1080.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1081.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 96/53, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1082.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.04.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Darłowie, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 99, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie Nr GG.0050.1083.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.04.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Darłowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1084.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.04.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wymianę opraw oświetleniowych i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1085.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.04.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem systemu zarządzania ciepłem oraz budowę systemu wentylacji w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr BF.0050.1086.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.04.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1087.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.04.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.1088.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.04.2018
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1089.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.04.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych od zewnątrz, ściany szczytowej od wewnątrz, mansard dachu od wewnątrz oraz stropu nad poddaszem w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.1090.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.04.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia ulic : Letniej, Nagietkowej, Fiołkowej, Makowej, Chabrowej, Rynkowej, Gen. S. Roweckiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.1091.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.04.2018
w/s ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowo-usługowych w okresie sezonu letniego 2018 roku, położonych na deptaku ulicy Władysława IV w Darłówku Zachodnim.

Zarządzenie Nr GG.0050.1092.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.04.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy Makowej.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1093.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.04.2018
w/s ogłoszenia konkursu pn. "lubiędarłowo mocno tak..." i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1094.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.04.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi eksploatacji sieci oświetleniowych na obszarze Miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr GG.0050.1095.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.04.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr GG.0050.1096.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.04.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Zarządzenie Nr GG.0050.1097.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.04.2018
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.1098.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.04.2018
w/s uchylenia w całości Zarządzeń nr GG.0050.1073.2018, GG.0050.1075.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku oraz GG.0050.1081.2016 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Zarządzenie Nr GG.0050.1099.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 7, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1100.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 96/53, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.1101.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.04.2018
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym: 117/10, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr BF.0050.1102.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.04.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.1103.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.04.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1104.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.04.2018
w/s powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Zarządzenie Nr GKM.0050.1105.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.04.2018
w/s przeznaczenia lokalu socjalnego nr 2 położonego przy ul. Powstańców Warszawskich 47 w Darłowie na lokal mieszkalny.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2018-04-04 14:58:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2018-05-07 12:08:54)

 
 
ilość odwiedzin: 2239755

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X