☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.210.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.07.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr GG.0050.211.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.07.2019
w/s ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GKM.0050.212.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.07.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych dzierżawców.

Zarządzenie Nr EI.0050.213.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.07.2019
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Przedszkola Nr 2 w Darłowie.

Zarządzenie Nr BR.0050.214.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.07.2019
w/s określenia wzorów formularzy w wyborach do Rad Osiedli w Darłowie.

Zarządzenie Nr BR.0050.215.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.07.2019
w/s ustalenia wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz dla członków Osiedlowej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr GG.0050.216.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.07.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy.

Zarządzenie Nr GG.0050.217.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.07.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych dzierżawców.

Zarządzenie Nr  GG.0050.218.2019
Burmistrza  Miasta  Darłowo
z dnia 11 lipca 2019 roku
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

Zarządzenie Nr  GG.0050.219.2019
Burmistrza  Miasta  Darłowo
z dnia 11 lipca 2019 roku
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do najmu na okres 9 lat.

Zarządzenie Nr GG.0050.220.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Nadmorskiej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo

Zarządzenie Nr OSS.0050. 221 . 2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 lipca 2019  r.
w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Zarządzenie Nr GG.0050.222.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sportowej 32 w Darłowie

Zarządzenie Nr  GG.0050.223.2019
Burmistrza  Miasta  Darłowo
z dnia 16 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 43/3 i 43/4, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowa, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 99, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie Nr BF.0050.224.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.07.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.225.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.07.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Zarządzenie Nr USC.0050.226.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.07.2019
w/s zmian w składzie Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.227.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie Nr GG.0050.228.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 143/8, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.229.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 143/7, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.230.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 143/6, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.231.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 143/5, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.232.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2019

w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 143/4, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.233.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.07.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 143/3, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.234.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.07.2019
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.235.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.07.2019
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.236.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.07.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.237.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr BF.0050.238.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.239.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.240.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.07.2019
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

 

 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2019-07-03 13:17:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-08-09 09:57:43)

 
 
ilość odwiedzin: 2217985

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X