☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr OSS.0050.89.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.03.2019
w/s zmiany w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ZP.0050.90.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.03.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.91.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.03.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr GG.0050.92.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.03.2019
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.93.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.03.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowa.

Zarządzenie Nr GG.0050.94.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.03.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy powyżej trzech miesięcy.

Zarządzenie Nr GG.0050.95.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.03.2019
w/s ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowo-usługowych w okresie sezonu letniego 2019 roku, położonych na deptaku ulicy Władysława IV w Darłówku Zachodnim.

Zarządzenie Nr GKM.0050.96.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.03.2019
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonanie zadania "Zimowe i letnie utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2019 roku".

Zarządzenie Nr ZP.0050.97.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.03.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Darłowo i budżetów jej jednostek organizacyjnych".

Zarządzenie Nr GG.0050.98.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13.03.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.99.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.03.2019
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.100.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.03.2019
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr BF.0050.101.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.03.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.102.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.03.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.103.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.03.2019
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr GG.0050.104.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.03.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych dzierżawców.

Zarządzenie Nr GG.0050.105.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.03.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Nr OR.0050.106.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.03.2019
w/s wyboru delegata do Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich".

Zarządzenie Nr GG.0050.107.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.03.2019
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.108.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.03.2019
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GKM.0050.109.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.03.2019
w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr GKM.0050.110.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.03.2019
w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr GKM.0050.111.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.03.2019
w/s przyjęcia do realizacji ostatecznych list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne, socjalne i zamienne w 2019 r.

Zarządzenie Nr GG.0050.112.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.03.2019
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowa przy ulicy Aleja Parkowa.

Zarządzenie Nr BF.0050.113.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.03.2019
w/s przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.114.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.03.2019
w/s przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018.

Zarządzenie Nr ZP.0050.115.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Darłowie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj".

Zarządzenie Nr GG.0050.116.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2019
w/s ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Łososiowej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr OSS.0050.117.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.03.2019
w/s powołania Zespołu Kryzysowego ds. przeciwdziałania skutkom strajku nauczycieli w placówkach na terenie Gminy Miasta Darłowo, których organem prowadzącym jest Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr BF.0050.118.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.03.2019
w/s zmian w budżecie Gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.119.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.03.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2019-03-06 14:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-04-25 09:16:00)

 
 
ilość odwiedzin: 2217995

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X