☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.262.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.09.2019
w/s ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr EI.0050.263.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.09.2019
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Przedszkola Nr 2 w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.264.2019
Burmistrz Miasta Darłowa
z dnia 04.09.2019
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.265.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.09.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 16 miasta Darłowa.

Zarządzenie Nr OR.0050.266.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.09.2019
w/s zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr BF.0050.267.20149
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.09.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.268.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.09.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.269.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.09.2019
w/s wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zarządzenie Nr GG.0050.270.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.09.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr GG.0050.271.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.09.2019
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.272.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.09.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych dzierżawców.

Zarządzenie Nr GG.0050.273.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.09.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Nr OSS.0050.274.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.09.2019
w/s zmiany w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr OSS.0050.275.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.09.2019
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych z nauki pływania.

Zarządzenie Nr OSS.0050.276.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.09.2019
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej  "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Zarządzenie Nr GG.0050.277.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.09.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy.

Zarządzenia Nr GG.0050.278.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.09.2019
w/s ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie numer 3 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.279.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.09.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr BR.0050.280.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.09.2019
w/s wyznaczenia lokali wyborczych dla prowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na 17 listopada 2019 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.281.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.09.2019
w/s obsługi, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. "Zapobiegamy pożarom".

Zarządzenie Nr GG.0050.282.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.09.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Makowej, w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowa.

Zarządzenie Nr GG.0050.283.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.09.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Ignacego Jeża w Darłowie.

Zarządzenie Nr EI.0050.284.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.09.2019
w/s przekazania środka trwałego na rzecz Przedszkola Nr 2 w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.285.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19.09.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 nieruchomości położonych w obrębie 11 miasta Darłowa.

Zarządzenie Nr GG.0050.286.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.09.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Łososiowej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowa.

Zarządzenie Nr GG.0050.287.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.09.2019
w/s ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Sportowej 32 w Darłowie.

Zarządzenie Nr GG.0050.288.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.09.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.289.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.09.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.290.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.09.2019
w/s wykazu części nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.291.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.09.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 9 lat.

Zarządzenie Nr BF.0050.292.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.09.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.293.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.09.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.294.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.09.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Wytworzył:
Marta Antosik
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2019-09-03 10:29:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-12-09 08:51:55)

 
 
ilość odwiedzin: 2217684

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X