☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GG.0050.120.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 125/12, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.121.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/26, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.122.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/27, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.123.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/28, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.124.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/29, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.125.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/30, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.126.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/31, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.127.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/32, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.128.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/33, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.129.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/34, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.130.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/35, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.131.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/36, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.132.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/37, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.133.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/38, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.134.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 222/39, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.135.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 27/48 i 27/64, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.136.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 25/13, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.137.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 25/14, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.138.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 25/15, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.139.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 25/16, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr OSS.0050.140.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.04.2019
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.04.2019
w/s zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr OSS.0050.142.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.04.2019
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr ZP.0050.143.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.04.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Darłowie".

Zarządzenie Nr BF.0050.144.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.04.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.145.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.04.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.146.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17.04.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 9 miasta Darłowo przy ulicy Juliusza Słowackiego 29, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.147.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.04.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym numer 10 miasta Darłowo przy ul. Kardynała Ignacego Jeża, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.148.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.04.2019
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.149.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.04.2019
w/s wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.150.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.04.2019
w/s wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Zarządzenie Nr OSS.0050.151.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.04.2019
w/s ogłoszenia konkursu pn. "lubiędarłowo mocno tak..." i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr GG.0050.152.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.04.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr GG.0050.153.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego 5.

Zarządzenie Nr GG.0050.154.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 12/6, 18/58, 12/12, 2/28, 18/62, 18/54 i 5/18.

Zarządzenie Nr GG.0050.155.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi : 5/16, 2/26, 18/56 i 12/10.

Zarządzenie Nr GG.0050.156.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 5/13.

Zarządzenie Nr GG.0050.157.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 5/10 i 2/21.

Zarządzenie Nr GG.0050.158.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 5/6 i 2/19.

Zarządzenie Nr GG.0050.159.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, oznaczonej numerami geodezyjnymi : 7/5, 5/2, 6/3 i 3/3.

Zarządzenie Nr GG.0050.160.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 7/1.

Zarządzenie Nr GG.0050.161.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.04.2019
w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 18/52.

Zarządzenie Nr GG.0050.162.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.04.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr ZP.0050.163.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.04.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Darłowie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj".

Zarządzenie Nr GG.0050.164.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.04.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr GG.0050.165.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.04.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr BF.0050.166.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.04.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.167.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.04.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.168.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.04.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych dzierżawców.

Zarządzenie Nr GG.0050.169.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.04.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.

Zarządzenie Nr BF.0050.170.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.04.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2019-04-08 07:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-05-17 08:23:34)

 
 
ilość odwiedzin: 2217977

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X