☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr GKM.0050.66.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.02.2019
w/s opłat za miejsca grzebalne i usługi cmentarno-pogrzebowe na cmentarzach komunalnych w Darłowie.

Zarządzenie Nr OSS.0050.67.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.02.2019
w/s ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego oraz Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej na rok szkolny 2019/2020, dla których Miasto Darłowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr OSS.0050.68.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.02.2019
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr ZP.0050.69.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.02.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni z betonowej i kamiennej kostki oraz płyt betonowych i kamiennych na terenie miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr GKM.0050.70.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.02.2019
w/s przeznaczenia lokalu socjalnego nr 3 położonego przy ul. Rzemieślniczej 41 w Darłowie na lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr BF.0050.71.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.02.2019
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.72.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.02.2019
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.73.20419
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.02.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.74.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.02.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr SM.0050.75.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20.02.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia udzielenia zamówienia publicznego na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.76.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.02.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remont z przebudową pomieszczeń byłego dworca PKP w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.77.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.02.2019
w/s wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie Nr GG.0050.78.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.02.2019
w/s wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr OSS.0050.79.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.02.2019
w/s powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie Pani Bożenie Tatuśko.

Zarządzenie Nr BF.0050.80.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.02.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.81.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.02.2019
w/s zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok.

Zarządzenie Nr OSS.0050.82.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.02.2019
w/s wyznaczenia Pani Joanny Stefaniak - nauczyciela Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie, ul. Królowej Jadwigi 3 do zastępowania nieobecnego dyrektora.

Zarządzenie Nr OSS.0050.83.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.02.2019
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.

Zarządzenie Nr GKM.0050.84.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.02.2019
w/s przeznaczenia lokalu socjalnego numer 2, położonego przy ul. Józefa Wybickiego 4C w Darłowie na lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr GKM.0050.85.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.02.2019
w/s przeznaczenia lokalu socjalnego numer 2, położonego przy ul. Józefa Wybickiego 4B na lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr KW.0050.86.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.02.2019
w/s przyjęcia rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Darłowo na rok 2019.

Zarządzenie Nr KW.0050.87.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.02.2019
w/s przyjęcia rocznego planu kontroli w niepublicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miasto Darłowo na rok 2019.

Zarządzenie Nr KW.0050.88.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27.02.2019
w/s przyjęcia rocznego planu kontroli w żłobkach na terenie Gminy Miasto Darłowo na rok 2019.


 

Wytworzył:
Marta Antosik
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2019-02-06 14:49:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-03-19 11:58:51)

 
 
ilość odwiedzin: 2217680

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X